OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

határozat
Általános megjegyzés, magyarázat Hatóság, szerv hivatalos döntéséről tanúskodó irat
ETO 06.053.6
35.077
Lásd még testületi határozatok
Lásd vagylagosan dekrétum
parancs
utasítás
Lásd még általánosabban jogi dokumentum
ügyviteli dokumentum
Lásd még speciálisabban jogalkalmazási határozat
párthatározat
zsinati határozat
Lásd még átfogóbban döntvénytár
Lásd még okozati összefüggésben akarat
jogszabály
Lásd még egyéb összefüggésben bírósági ítélet
rendelet
rendszabály
végzés