OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

jegyzék
Általános megjegyzés, magyarázat Egynemű adatok felsorolását tartalmazó dokumentum
ETO (083.81)
Lásd szinonimáját lajstrom
Lásd még általánosabban rendező dokumentum
Lásd még speciálisabban árjegyzék
elfogadott pályázatok jegyzéke
fondjegyzék
gyarapodási jegyzék
hanglemezjegyzék
készletjegyzék
készletkimutatás
konkordanciajegyzék
kutatási témák jegyzéke
lelőhelyjegyzék
leltári jegyzék
mutató
műemlékjegyzék
műjegyzék
naptár
névjegyzék
nyereményjegyzék
nyomtatványjegyzék
selejtezési jegyzék
szabványjegyzék
tanulmányutak jegyzéke
tartalomjegyzék
utcajegyzék
vámjegyzék
Lásd még átfogóbban nyilvántartás
Lásd még oksági összefüggésben kimutatás
Lásd még egyéb összefüggésben kereskedelmi katalógus
Más értelemben lásd diplomáciai jegyzék