OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

jegyzet
Általános megjegyzés, magyarázat Előadás szövegét tartalmazó sokszorosított kiadvány
Használati megjegyzés Jegyzetnek minősül az OSZK gyakorlatában a tankönyv, ha címében, impresszumában, előszavában tartalmazza a "jegyzet" minősítést vagy ha nem tartalmazza ugyan, de előző kiadása, társkiadványa jegyzetnek minősült, ill. ha jegyzetre utaló azonosítója van
Lásd szinonimáját jegyzettömb
Lásd még általánosabban könyv
oktatási szöveges dokumentum
szakirodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban egyetemi jegyzet
tanfolyami jegyzet
Lásd még egyéb összefüggésben tankönyv