OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

jogi dokumentum
Általános megjegyzés, magyarázat Jogforrás szerepét játszó, jogot rögzítő dokumentum [ETO (094)]
Forrás HUNMARC 008 24-27. poz. g
ETO (094)
Lásd még általánosabban használati szöveges dokumentum
jogforrás
Lásd még speciálisabban beadvány
határozat
jogharmonizációs dokumentum
jogi kommentár
jogi nyilatkozat
jogi tanulmány
jogszabály
jogszabálygyűjtemény
keresetlevél
oklevél
perirat
telekkönyv
vádirat
Lásd még oksági összefüggésben ügyviteli dokumentum
Lásd még okozati összefüggésben harmonizációs dokumentum
szöveges bizonyító dokumentum
Lásd még egyéb összefüggésben normatív dokumentum
okirat
szabványosítási kiadvány