OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

jogszabály
Általános megjegyzés, magyarázat Állami szerv által létrehozott általános és kötelező magatartási szabály
ETO (094.1)
340.13
Lásd még földtulajdon szociális megkötöttsége
jogszabály kötelező ereje
szabványok jogszabályi kötelező erővel
tételes jog
Lásd még általánosabban előírás
jogi dokumentum
jogi norma
Lásd még speciálisabban nemzetközi jogszabály
rendelet
törvény
Lásd még átfogóbban jog
jogrendszer
jogszabálygyűjtemény
Lásd még részletesebben adójogszabály
jogeset
Lásd még oksági összefüggésben határozat
igazságszolgáltatás
Lásd még okozati összefüggésben jogalkotás
jogi kommentár
jogszabály hatályon kívül helyezése
jogszabályütközés
országgyűlés