OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

jogszabálygyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Jogszabályokat tartalmazó kiadvány
ETO (094.4)
(094.9)
340.136
Lásd szinonimáját jogszabályok rendszerezése
törvénykönyv
Lásd vagylagosan törvénytár
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
jogi dokumentum
Lásd még speciálisabban döntvénytár
munka törvénykönyve
Lásd még részletesebben jogszabály
törvény
Más értelemben lásd kazuisztika
kódex
vallási törvénygyűjtemény