OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

könyv
Általános megjegyzés, magyarázat Nem folytatódó, nyomtatott, kötetformájú dokumentum [MSZ 2789/2003]
Általános megjegyzés, magyarázat Nem időszaki kiadvány, amely vagy egy fizikai egységként teljes, vagy meghatározott számú önálló résszel kiegészítve válik teljessé [MSZ ISO 690].
Általános megjegyzés, magyarázat Nem időszaki kiadvány, amelynek terjedelme - a fedőlapokat nem számítva - legalább 49 oldal (3, egyenként 16 oldalas nyomdai ív), nem zenemű, jegyzék, program, naptár, szabályzat, menetrend stb. [UNESCO].
Általános megjegyzés, magyarázat Nem időszaki, a fedőlapokat nem számítva legalább 49 oldal terjedelmű kiadvány [MSZ EN ISO 9707]. Az ISBN rendszerben könyv a mikroformában megjelent és vegyes információkat hordozó kiadvány is.
Általános megjegyzés, magyarázat Nyomdatermék, amely két fedőlapból, valamint meghatározott sorrendben egymást követő - esetenként kivehető - a gerincen tartósan összeerősített belső lapból áll, és olvasható szöveget, ill. illusztrációt tartalmaz [MSZ 5602].
Általános megjegyzés, magyarázat 3 ívnél (1 ív=40 ezer betűhely) nagyobb terjedelmű nyomtatott írásmű, amely két fedőlapból, valamint meghatározott sorrendben egymást követő - esetenként kivehető -, a gerincen tartósan összeerősített belső lapokból áll, és olvasható szöveget, ill. illusztrációt tartalmaz [NAVA].
Általános megjegyzés, magyarázat Egybekötött, lapozható ívekből álló, fedőlappal ellátott dokumentum; puha fedőlap esetén "nem túl vékony" dokumentum. Nem időszakosan, hanem egy kötetben vagy meghatározott számú kötetekben befejezett, szöveget vagy illusztrációkat tartalmazó dokumentum, ill. időszaki kiadványok önálló címmel megkülönböztetett egysége.
Általános megjegyzés, magyarázat Nem időszaki, hanem egy vagy meghatározott számú több kötetben megjelenő, szabad szemmel olvasható szöveget, ill. illusztrációt tartalmazó, befejezett egészet alkotó kiadvány [MSZ 3402]
Forrás HUNMARC 008.
ETO (02)
002
Lásd még könyvrestaurálás
könyvtervezés
papírrestaurálás
Lásd még általánosabban dokumentum
kultúrcikk
Lásd még speciálisabban ajándékkönyv
gyermekkönyv
gyűjteményes könyv
gyűjtőkötet
hangoskönyv
jegyzet
kéziratos könyv
könyvritkaság
könyvtörténeti emlék
művészkönyv
öregbetűs könyv
régi könyv
szakkönyv
szentkönyv
tankönyv
Lásd még részletesebben kötet
Lásd még okozati összefüggésben könyvesbolt
könyvkiadás
könyvkötészet
könyvtartozék
restaurálás
Lásd még egyéb összefüggésben borítólap
füzet