OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

könyvkötészet
ETO 025.7
686.1
686.11
Lásd szinonimáját ipari könyvkötés
spirálozás
Lásd még ipari könyvkötészet
könyvbekötő-féleségek (könyvkötészet)
könyvkötő prés
Lásd vagylagosan kötés
Lásd még általánosabban kézműipar
könyvművészet
Lásd még átfogóbban kötéstörténet
nyomdaipar
Lásd még részletesebben fűzés
kasírozás
Lásd még oksági összefüggésben könyv
Lásd még okozati összefüggésben restaurálás