OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

könyvkiadás
ETO 655.4
655.41
Lásd még általánosabban kiadás
Lásd még oksági összefüggésben könyv
könyvkereskedelem
Lásd még egyéb összefüggésben könyvvásár