OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

közmondásgyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Közmondások gyűjteménye
Lásd még általánosabban frazeológiai gyűjtemény
Lásd még részletesebben közmondás
mondás