OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kalendárium
Általános megjegyzés, magyarázat A naptári adatokon kívül az egyes napokhoz vagy időszakokhoz kapcsolódó gyakorlati tevékenységekre, foglalkozásokra vonatkozó tanácsokat, közhasznú ismereteket és irodalmi alkotásokat is közlő gyűjtemény [VILIRLEX]. Az OSZK-ban minden olyan naptár, amelyben a terjedelem több mint fele szöveg
ETO (059)
006.95
Lásd szinonimáját kincses kalendárium
történelmi kalendárium
Lásd vagylagosan almanach
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
naptár
Lásd még egyéb összefüggésben antológia
évkönyv
kronológia