OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

katonai sematizmus
Általános megjegyzés, magyarázat Katonatisztek releváns adatainak gyűjteménye
Lásd vagylagosan tiszti címtár
Lásd még általánosabban sematizmus