OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

kazuisztika
ETO 17.023.6
241.01
Lásd még általánosabban dogmatika
Lásd még egyéb összefüggésben erkölcsi törvény
Más értelemben lásd jogszabálygyűjtemény