OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

lombos fa
ETO 674.031
676.031
Lásd még lomboslevelű fák növénytani szempontból (faipar)
Lásd még általánosabban fa
Lásd még egyéb összefüggésben fenyő