OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

lomboslevelű fák növénytani szempontból (faipar)
ETO 674.031.5/.9
Lásd még lombos fa
növénytan