OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

melodiárium
Általános megjegyzés, magyarázat A 18. századi magyar református kollégiumok kéziratos dalgyűjteménye
Lásd még általánosabban dalgyűjtemény