OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

mezőgazdasági terület
Lásd még mezőgazdasági bérlet
mezőgazdasági terület mint a táj része
Lásd még általánosabban terület
Lásd még speciálisabban erdő
fagyzug
földbirtok
füves puszta
parlag
szántóföld
tarló
tenyészterület
ugar
ültetvény
vadászterület
Lásd még átfogóbban földügy
Lásd még okozati összefüggésben földhasználat
tagosítás
termékeny terület
termőföld
területhasználat
Lásd még egyéb összefüggésben állateltartó képesség
ártér
beépítetlen terület
iparvidék
mezőgazdasági üzem
terméshozam
városi térség