OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

népdalgyűjtés
Lásd még általánosabban népzenegyűjtés
Lásd még oksági összefüggésben népdalgyűjtemény