OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

oktatási segédlet
Általános megjegyzés, magyarázat Oktatási munkát támogató adat- vagy szabálygyűjtemény, tankönyveket kiegészítő segédkönyv, segédanyag
ETO (072)
Lásd vagylagosan segédlet
Lásd még általánosabban oktatási dokumentum
Lásd még speciálisabban határozó
iskolai térkép
képletgyűjtemény
készletgyűjtemény
órarend
példatár
szemléltető tábla
szöveggyűjtemény
Lásd még egyéb összefüggésben oktatási szöveges dokumentum
tanulmányi verseny segédlete