OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

olvasókönyv
Általános megjegyzés, magyarázat Irodalmi (és nyelvi) értékű szövegeket, szemelvényeket tartalmazó tankönyv
ETO 371.671
Lásd még általánosabban tankönyv
Lásd még speciálisabban szöveggyűjtemény
történelmi olvasókönyv