OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

példány
Általános megjegyzés, magyarázat Több egyforma vagy hasonló dolog, különösen dokumentum egyike.
Általános megjegyzés, magyarázat Azonos kiadású, helyi hozzáférésű dokumentumok egyike [KSZ/2]
Belső megjegyzés A raktári példányt az állomány-nyilvántartási (leltári) szám azonosítja.
Belső megjegyzés A fokozott gonddal kezelendő példány neve védett példány.
Belső megjegyzés A muzeális példány a könyvtárak nem kölcsönözhető, biztonsági (archivált) példánya
Lásd még speciálisabban archivált példány
eredeti példány
felújított példány
kötelespéldány
védett példány
Lásd még átfogóbban dokumentumgyűjtemény