OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

próza
Általános megjegyzés, magyarázat Ritmikailag nagyrészt kötetlen nyelvi közlés, melynek írásképe nem alakít ki szabott terjedelmű, metrikai egységként ismétlődő sorokat
Lásd még általánosabban szépirodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban prózaepika
prózafordítás
prózai átírás
Lásd még átfogóbban prózaantológia
Lásd még okozati összefüggésben előadás
narratológia
szöveg
Lásd még egyéb összefüggésben beszéd
epika
retorika