OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

rendszeresen megjelenő időszaki kiadvány
Lásd még általánosabban időszaki kiadvány
Lásd még speciálisabban évkönyv
folyóirat
hírlap
újévi lap
Lásd még részletesebben füzet