OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

smrti
Általános megjegyzés, magyarázat A hinduizmus hagyományait, közvetített kinyilatkoztatásait tartalmazó szentkönyv, kánon
ETO 233-25
233-266
Lásd még általánosabban hindu szentkönyv
kanonikus szent könyv
vallási törvénygyűjtemény
Lásd még speciálisabban Itihasa
szanszkrit kánon
szanszkrit kánon egyéb könyve
szutra
Tantra
Vedanga