OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szépirodalmi dokumentum
Általános megjegyzés, magyarázat Művészi igényű irodalmi alkotás
Forrás HUNMARC 008 33. poz. 1
Lásd szinonimáját szépirodalmi mű
Lásd vagylagosan irodalmi dokumentum
szépirodalom
Lásd még általánosabban művészeti dokumentum
szöveges dokumentum
Lásd még speciálisabban antológia
dráma
epika
irodalmi levél
irodalmi újság
líra
műfordítás
prológus
próza
vallásos irodalmi dokumentum
vers
verseskönyv
Lásd még részletesebben irodalmi alak
irodalmi részlet
Lásd még okozati összefüggésben publikálás
Lásd még egyéb összefüggésben irodalom
szakirodalmi dokumentum