OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

színházi album
Általános megjegyzés, magyarázat Vegyes, írott és képi forrásokat tartalmazó színházi vonatkozású, egyedi kötetbe foglalt kéziratos dokumentumegyüttes [MAGYSZÍNHLEX]
Lásd még általánosabban album
kézirat
színházi dokumentum