OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szókincs
ETO 81'373
81'374
Lásd szinonimáját szókincsminimum
Lásd még magyar szókincs
Lásd még általánosabban összesség
Lásd még speciálisabban terminológia
Lásd még átfogóbban lexikológia
nyelvi rendszer
Lásd még részletesebben antonima
archaizmus
káromkodás
neologizmus
szó
Lásd még egyéb összefüggésben frazeológiai gyűjtemény