OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szólás
Általános megjegyzés, magyarázat Közkeletű, állandósult szókapcsolat, amelynek sajátos stilisztikai értéke, kifejezőereje van, és - rendszerint elhomályosult értelmű - nyelvi képletet tartalmaz, valamint csak megnevező szerepe van [VILIRLEX]
ETO 398.9
Lásd szinonimáját frázis
Lásd még általánosabban kisepika
népköltészet
Lásd még átfogóbban frazeológiai gyűjtemény
Lásd még egyéb összefüggésben káromkodás
maxima
mondás