OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szöveggyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Meghatározott szempontból összeválogatott szövegek gyűjteménye
Lásd szinonimáját szemelvénygyűjtemény
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
oktatási segédlet
olvasókönyv
Lásd még speciálisabban kresztomátia