OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szabadalmi dokumentum
Általános megjegyzés, magyarázat Iparjogvédelmi hatóság által kibocsátott, meghatározott tartalmi és alaki előírásoknak megfelelő, azonosító számozással ellátott dokumentum, mely az ipari tulajdon tárgyaként bejelentett vagy elfogadott műszaki megoldás vagy felfedezés leírását, szükség szerint rajzát, fényképét, továbbá az igénypontot tartalmazza [MSZ 3424/3]. Találmány meghatározására hivatalosan közreadott leírás, amely a szabadalmi jog megszerzésére vagy igazolására való [MSZ ISO 690]
Forrás HUNMARC 008 24-27. poz. j
Lásd még általánosabban iparjogvédelmi dokumentum
okirat
Lásd még speciálisabban felfedezői tanúsítvány
felfedezői tanúsítvány leírása
használati minta leírása
közzétételi leírás
nyilvánosságra hozatali leírás
szabadalmi gyűjtemény
szabadalmi leírás
Lásd még oksági összefüggésben engedély
Lásd még egyéb összefüggésben újítási dokumentum