OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szabvány
Általános megjegyzés, magyarázat Kötelező érvényű szabványosítási kiadvány
Általános megjegyzés, magyarázat Tevékenységekre vagy azok eredményére szabályokat, irányelveket vagy jellemzőket szolgáltató dokumentum általános és ismételt használat céljára, azért, hogy adott vonatkozásban a rend optimális mértéke elérhető legyen, és amelyet közmegegyezéssel hoztak létre, valamint egy elismert szerv jóváhagyott
ETO (083.74)
006
006.35
Lásd szinonimáját alapszabványok
mérési módszerek szabványai
méretszabványok
szabványok általában
szabványok kötelező alkalmazása korlátozott területen
szerkesztési szabványok
tervezési szabványok
típusszabványok
vizsgálati szabványok
Lásd még ágazati szabványosítás
balesetvédelmi szabvány
biztonsági szabványok
csomagolási szabványok
eljárási szabvány
fogalom-meghatározási szabványok
fogalommeghatározási szabványok
gyártási eljárások szabványai
gyógyszerszabványosítás
jelképekre vonatkozó szabványok
könyvtári szabvány
megbízhatóságra vonatkozó szabványok
mértékegységekre vonatkozó szabványok
minőségszabvány
munkavédelmi szabvány
műszaki dokumentációk szabványai
osztálybasorolási szabványok
önkéntes szabványalkalmazás
rajzszabványok
regionális szervezetek szabványai
szabvány gyakorlati bevezetése
szabvány korszerűsítése
szabvány módosítása
szabványok alkalmazása
szabványok alkalmazása jogszabályi kötelezettség nélkül
szabványok korszerűségének vizsgálata
szakmai szabvány
szakterületi szabványok
szállítási szabványok
szolgáltatási szabványok
terminológiai szabványok
Lásd még általánosabban szabványosítási kiadvány
Lásd még speciálisabban anyagszabvány
biztonsági szabvány
keretszabvány
nemzeti szabvány
nemzetközi szabvány
normatíva
regionális szabvány
részleges szabvány
számítástechnikai szabvány
teljes szabvány
Lásd még átfogóbban szabványjegyzék
szabványügy
Lásd még oksági összefüggésben követelmény
Lásd még okozati összefüggésben szabványalkotás
Más értelemben lásd norma