OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szabványosítási kiadvány
Általános megjegyzés, magyarázat Egységesen alkalmazandó eszközt, eljárást, formát stb. hivatalosan megszabó (műszaki) előírás
Általános megjegyzés, magyarázat Szabványügyi vagy szabványosító szerv által kibocsátott, meghatározott tartalmi és alaki előírásoknak megfelelő, előírásokat tartalmazó, azonosító jelzettel ellátott kiadvány, melyet az érdekeltek együttműködésével, általános megegyezéssel, ill. jóváhagyásával dolgoztak ki, és amely a nyilvánosság rendelkezésére áll [MSZ 3424/4]
ETO 006.056
Lásd még általánosabban normatív dokumentum
Lásd még speciálisabban szabvány
szabványajánlás
szabványharmonizációs dokumentum
szabványjegyzék
Lásd még okozati összefüggésben műszaki irányelv
Lásd még egyéb összefüggésben jogi dokumentum
nómenklatúra