OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szemelvénygyűjtemény
Lásd szinonimáját szöveggyűjtemény