OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

szentkönyv
Általános megjegyzés, magyarázat Vallás kánonja szerint mértékadó, többnyire az isteni kinyilatkoztatás által sugalmazott könyv [VILIRLEX]
Használati megjegyzés A konkrét szentkönyveket, ha róluk van szó és szükséges, az MSZ 3424/3 szerinti egységesített címükkel kell osztályozni. Például: "Biblia", "Biblia. Újszövetség"
ETO 2-23
291.8
Lásd szinonimáját szent könyv
Lásd még szent könyv fordítása
szent könyv teológiája
Lásd még általánosabban könyv
vallásos irodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban apokrif irat
Biblia
hindu szentkönyv
kanonikus szent könyv
Korán
Lásd még okozati összefüggésben szent könyv parafrázisa
szent könyv szövegváltozata