OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

tömörítvénygyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Főrészében tömörítvények és a megfelelő bibliográfiai tételek rendezett felsorolását tartalmazza [MSZ 3433]
ETO (048.4)
Lásd vagylagosan tartalmi összefoglalás
tömörítvény
Lásd még általánosabban gyűjteményes dokumentum
szakirodalmi tájékoztató kiadvány
Lásd még részletesebben tartalmi tömörítvény
Más értelemben lásd gyűjtemény