OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

törvény
Általános megjegyzés, magyarázat Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály
Forrás HUNMARC 008 24-27. poz. l
ETO (094.5)
167.6
241.3
Lásd még élelmiszertörvény
kulturális törvény
népesedési törvény
pénz általános törvényei
sajtótörvény
színházi törvény
Lásd vagylagosan erkölcsi elv
törvényszerűség
Lásd még általánosabban jogforrás
jogszabály
Lásd még speciálisabban adótörvény
alkotmány
alkotmányellenes törvény
cselédtörvény
egygházakról szóló törvény
erkölcsi törvény
kivételes törvény
társasági törvény
zsidótörvények
Lásd még átfogóbban jogszabálygyűjtemény
Lásd még oksági összefüggésben engedelmesség
rendelet
törvényesség
Lásd még okozati összefüggésben törvényhozás
törvénymagyarázat
törvénysértés
törvénytervezet
Más értelemben lásd tudományos törvény