OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

törvénytár
Általános megjegyzés, magyarázat Keltezés vagy tárgykör szerint rendezett törvényeknek rendszeres sorozatokban megjelent gyűjteménye
Lásd vagy jogszabálygyűjtemény
vallási törvénygyűjtemény