OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

tanulmány
Általános megjegyzés, magyarázat Meghatározott kérdést tudományos igénnyel tárgyaló, nem önálló könyvként megjelenő dokumentum
Forrás HUNMARC 008 24-27. poz. z
ETO (043)
82-4
Lásd szinonimáját dolgozat
értekezés
Lásd még értekezés anyagának összegyűjtése és elrendezése (tud.módsz)
tudományos beszámoló szerkesztése (tud.módsz)
Lásd vagylagosan korrajz
Lásd még általánosabban szakirodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban akadémiai székfoglaló értekezés
disszertáció
elmélkedés
eredményközlés
esettanulmány
esszé
időtanulmány
jogi tanulmány
kézirat-ismertetés
kritika
mozdulattanulmány
munkatanulmány
műhelytanulmány
országjelentés
pályaalkalmassági vizsgálat
politikai tanulmány
prolegomena
szakdolgozat
szemletanulmány
tézis
Lásd még átfogóbban tanulmánygyűjtemény
Lásd még oksági összefüggésben különlenyomat
Lásd még okozati összefüggésben elemzés
Lásd még egyéb összefüggésben előadás
értékelés
monográfia
preprint
szakcikk
szakelőadás
Más értelemben lásd tanulás