OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

utóélet
Lásd még okozati összefüggésben sors
Lásd még egyéb összefüggésben életmód
életrajz
emlékkönyv
emlékműsor