OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

vagyon
Lásd még magánháztartások vagyona
szociális társulások vagyona
szövetkezeti vagyon
társasági vagyon
testület vagyona
testületvagyon
vagyonból származó személyi jövedelem
vegyesgazdasági vállalatok vagyona
Lásd vagylagosan alap
birtok
Lásd még általánosabban javak
Lásd még speciálisabban ajándék
biztosított vagyon
egyházi vagyon
gazdasági készlet
hadizsákmány
hagyaték
hozomány
nemzeti vagyon
pénzügyi alap
tőke
tulajdon
vállalati vagyon
Lásd még oksági összefüggésben fedezet
Lásd még okozati összefüggésben vagyonadó
vagyonmérleg
vagyonosodás
Lásd még egyéb összefüggésben gazdagság
tőkefelhalmozás
tőkésosztály