OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

vallásos irodalmi dokumentum
Általános megjegyzés, magyarázat A vallás gyakorlásában szerepet játszó dokumentum
Lásd még általánosabban szépirodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban egyházi irodalmi dokumentum
elmélkedés
hittankönyv
holt-tengeri tekercsek
homília
ima
imakönyv
imalap
legendárium
prédikáció
prófécia
szentkönyv
szövegkritika
vallásos ének
vallásos színjáték
zsoltár
zsoltároskönyv
Lásd még oksági összefüggésben kultusz
Lásd még egyéb összefüggésben vallásos irodalom