OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

zsoltár
Általános megjegyzés, magyarázat Istent dicsőítő, ujjongó, gyászoló vagy bűnbánó liturgikus költemény, szertartási ének, imaszerű himnusz
ETO 2-535.8
26-535.8
27-535.8
783.27
Lásd szinonimáját psalmus
Lásd még tractus
zsoltáréneklés
Lásd még általánosabban templomi ének
vallásos irodalmi dokumentum
Lásd még átfogóbban breviárium
zsoltároskönyv
Lásd még oksági összefüggésben egyházi népének
responzórium
szertartás-irodalmi dokumentum
zsolozsma
Lásd még egyéb összefüggésben canticum
litánia