OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

zsoltároskönyv
Általános megjegyzés, magyarázat Zsoltárokat tartalmazó gyűjtemény
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
vallásos irodalmi dokumentum
Lásd még részletesebben zsoltár
Lásd még oksági összefüggésben szertartás-irodalmi dokumentum