Digitális könyvtári kezdeményezések Magyarországon

OSZK, 2002. május 24.

 

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület és az Országos Széchényi Könyvtár MEK Osztálya szervezésében az OSZK VI. emeleti tanácstermében 60-70 érdeklődő gyűlt össze, akik a hazai és nemzetközi digitális könyvtári kezdeményezésekről, a fejlesztések és technológiák tapasztalatairól hallgattak előadásokat. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget adjon az ismert és a kevésbé ismert hazai kezdeményezések bemutatkozásának, különös tekintettel néhány közművelődési könyvtár helyi elektronikus gyűjteményének. Ezenkívül érdekes újdonságokat lehetett hallani a digitális könyvtárak növekvő nemzetközi jelentőségéről, valamint azokról a szabványosuló technológiai megoldásokról, amelyek biztosítják ezek átjárhatóságát, integrálhatóságát.

Kovács László, az MTA SZTAKI Elosztott Erőforrások Osztályának vezetője előadásában a digitális könyvtárak fontosságáról beszélt az Európai Unióban. Kiemelte, hogy manapság már csak összehangolt, erőteljes állami támogatottságú fejlesztéseknek van létjogosultsága. Előadásában egyben javaslatot tett egy hazai 'Digitális könyvtári kerekasztal' létrehozására is, amely biztosítaná egyrészt az érintett területek képviselőinek kommunikációját, fejlesztéseik összehangolását, másrészt közösen dolgozhatna ki egy felhívást, javaslatot a kormányzat informatikai felsővezetése számára.

Tapolcai Ágnes, az OSZK MEK osztály munkatársa a digitális könyvtárakban elterjedt és rögzülő nemzetközi szabványokról beszélt. Röviden ismertette az XML és a Dublin Core lényegét. Felhívta a figyelmet az Open Archive Initiative nevű nemzetközi kezdeményezésre, amely a különböző digitális könyvtárak "átjárhatóságát", közös lekérdezését biztosítja egy általános, egyszerű protokoll segítségével. Kiemelte, hogy az adatbázisok szervezésénél lassan egységesülnek a metaadatok szabványai (Dublin Core). Hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a nyilvános digitális archívumok átjárhatóak, az internetes indexelő programok (pl. Google) és a közös lekérdező szolgáltatások számára is nyitottak legyenek.

Tószegi Zsuzsanna, a Neumann-ház igazgatónője a Digitális Könyvtár, ezen belül a Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatásait mutatta be. A DIA-ban jelenleg már 61 író és költő művei érhetők el. Archív formátumként már a DIA indulásakor - 1998-ban - az SGML-t választották, amelynek szűkebb, internetes változataként jelent meg évekkel később és kezd most egyre népszerűbb lenni az XML formátum. Újdonságként mutatta be, hogy a DIA-ban feldolgozott művek analitikus szinten már kereshetővé váltak a Neumann Könyvtár régóta épített másik nagy adatbázisában, a WebKat.hu-ban. Kovács László kérdésére elmondta, hogy jelentős erőforrást igényelne adatbázisaik lekérdezhetővé tétele más rendszerek számára is, ezért ebben inkább megvárják az Internet globális fejlődési tendenciát, eredményeit.

Drótos László, az OSZK MEK Osztály munkatársa, a MEK alapítója a Magyar Elektronikus Könyvtár rövid történeti bemutatása után az új, ún. 2.0-ás verzió alapvető jellemzőit ismertette. Bemutatta a készülő új változat honlapját és az egységesített, új dokumentum-címlapot. Vázolta a továbbfejlesztés főbb irányait: a kibővített metaadat szerkezetet, a MARC valamint a Dublin Core (XML) kompatibilitás biztosítását, amely mind a könyvtári adatbázisok, mind az Internet felé biztosítja a MEK nyíltságát, minél több irányból való elérhetőségét, lekérdezhetőségét.

A rövid ebédszünet után Takáts Béla, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatóhelyettese mutatta be helyi elektronikus könyvtárukat. Ez a digitális gyűjtemény a legrégibb és talán legsokoldalúbb helyi kezdeményezés, amely elsősorban a megyében keletkezett szép- és szakirodalmi művek teljes szövegű összegyűjtését, valamint digitalizálását tűzte ki célul. Jó kapcsolatot kialakítva a helyi szerzőkkel és kiadókkal, esetenként közvetlenül tőlük kapják az elektronikus formában meglévő dokumentumokat. Ezek mellett néhány régi helytörténeti dokumentum digitalizálásával is foglalkoznak. A monografikus műveken kívül folyóiratok is találhatóak a gyűjteményükben. Elektronikus dokumentumaikat szabályos könyvtári metaadatokkal látják el, amelyek a könyvtár adatbázisából is lekérdezhetőek. A szűk erőforrások mellett munkájukat főként a bizonytalan szerzői jogi kérdések lassítják.

Talán legnagyobb problémájukként említette a szerzői jogot a következő előadó, Balázs László, a Debreceni Egyetem Egyetemi Könyvtár informatikai osztályvezetője is. Hiszen elektronikus könyvtáruk már 1998. óta működik helyi hozzáféréssel, míg részleges nyilvánosságot csak ebben az évben adtak az állománynak. A gyűjtemény jelentős részét a régiót érintő, régi, XIX-XX. századi folyóiratok képként digitalizált állománya adja. A folyóiratok nagy részét - repertóriumok digitalizálása révén - analitikus feltárás is támogatja, így a böngészés mellett a cikkek a helyi OPAC rendszerből strukturált kereséssel is elérhetőek. A képi digitalizációra, az állomány böngészhetőségére, a képfile-ok konvertálására egyszerű, munkaerő-takarékos eljárásokat, segédprogramokat fejlesztettek ki. A folyóiratok mellett néhány könyvet és számos kottát is beszkenneltek, bár ez utóbbiak szerzői jogi problémák miatt szintén csak helyben nézhetők meg. A digitalizáció alapvető célja az állományvédelem volt, hogy a gyakran használt régi folyóiratokat és kottákat úgy tegyék minél szélesebb körben hozzáférhetővé, hogy az eredeti dokumentumok állagának megőrzését közben maximálisan biztosítani tudják.

Utolsóként, bár nem utolsósorban Tőzsér Istvánné mutatta be viszonylag fiatal és kisebb volumenű elektronikus könyvtárukat az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár Web-oldalain. Egyik - a hazai digitális könyvtárak között ritka - szolgáltatásuk egy gazdag, helyi képeslapgyűjtemény digitális változata. A képeslapok képernyőre optimalizált nagyságban, böngészhető hipertext rendszerben érhetőek el. Ezek mellett - ugyancsak képként szkennelve - egy nagy, négykötetes helytörténeti munka, valamint a könyvtár névadójának, Bródy Sándornak néhány műve található meg HTML formátumban.

Bajnóczi Sándorné, a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár munkatársa sajnos nem tudott eljönni, de előadását elküldte számunkra. A HEK (Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár) fő célkitűzése ugyancsak helytörténeti dokumentumok gyűjtése szolgáltatása. A gyarapodás részben nyomtatott művek digitalizálása, részben elektronikus formában meglévő dokumentumok összegyűjtése útján történik. A viszonylag kis gyűjtemény már jelen állapotában is sokszínű, többféle - alapvetően szöveges - dokumentumtípust tartalmaz. A könyvek, tanulmányok mellett kiemelésre érdemes egy helyi vonatkozású teljes szövegű cikkgyűjtemény. Külön megjegyzendő, hogy számos helytörténeti vonatkozású bibliográfia és repertórium is felkerült a könyvtár honlapjaira HTML formátumban.

***

Az előadások után felkért hozzászólóként Magyarody Szabolcs, a Corvinus Library szerkesztője, felelőse ismertette tevékenységüket és mutatta be szolgáltatásukat. Egy amerikai magyar szervezet vezetőjeként évek óta foglalkoznak azzal, hogy az amerikai felsőoktatás számára angol nyelvű, Magyarország illetve Közép-Európa történelméről szóló könyveket juttassanak el, segítve hazánk, régiónk ismertségét. A szervezet először nyomtatott könyvek terjesztésével foglalkozott, később tértek át azok digitális formában, CD-ROM-on történő terjesztésére, majd az Internetre. Az Interneten Corvinus Library néven közel 80 könyv teljes szövegét tették már hozzáférhetővé úgy, hogy az amerikai szerverük állományát Magyarországon is tükrözik.

A rendezvényen sajnos már nemigen jutott idő egy érdekes újdonság részletes ismertetésére: Február közepén, Budapesten indított útjára a Nyílt Társadalom Intézet Információs Program egy új kezdeményezést, amely tudományos publikációkat tartalmazó, nyílt és ingyenes digitális archívumok (elsősorban folyóiratok) létrehozására szólít fel. A felhíváshoz már több száz kutató és intézmény csatlakozott szerte a nagyvilágban. A felhívást magyarra fordítva a TMT folyóirat az idei 4. számában tette közzé, amelyet elektronikus formában a rendezvény honlapjára is átvehettünk.

***

Az előadásokat élénk hozzászólások követték, amelyek egyik fő témája a nyilvános internetes szolgáltatások szerzői jogi problémája volt. Debreceni kollégáinkat felkérték arra, hogy a digitalizálással, képkonvertálással kapcsolatos tapasztalataikat osszák meg mielőbb szélesebb körben is az érdeklődőkkel. A rendezvényen kiderült, mennyire szükség volna módszertani információkra a digitalizálás és az elektronikus dokumentumszolgáltatás területén. A rendezvény másik fő tanulsága az volt, hogy a számos, értékes és öntevékeny vállalkozás többsége nagyjából elszigetelten, a már létező szabványok és az átjárhatóság biztosítása nélkül épül. Nagyon fontos volna mielőbb megoldani ezen archívumok és elektronikus könyvtárak átjárhatóságát, közös kereshetőségét. A résztvevők végezetül megállapodtak abban, hogy a MEK levelezési listáját (mek-l@listserv.iif.hu) ill. a MEK Egyesületet felhasználva folytatják a szakmai diskurzust és erősítik az együttműködést szolgáltatásaik között.

Moldován István
moldovan@oszk.huAjánlott URL-ek:

Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
            http://www.mek.iif.hu/egyesulet/

Dublin Core Metadata Initiative
            http://dublincore.org/

Eprints.org
            http://www.eprints.org/

Open Archive Initiative
            http://www.openarchives.org/

Neumann Ház
            http://www.neumann-haz.hu/

Digitális Irodalmi Akadémia
            http://www.irodalmiakademia.hu/

Magyar Elektronikus Könyvtár 2.0 kísérleti változat
            http://mekmester.oszk.hu/

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár
            http://www.vfmk.hu/vfek/index.htm

Debreceni Egyetem Egyetemi Könyvtár, Elektronikus Könyvtár
            http://fulltext.lib.unideb.hu/

Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
            http://www.brody.iif.hu/

Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár
            http://www.nlvk.hu/hek/

Corvinus Library
            http://www.net.hu/corvinus/

Budapesti felhívás a szabad hozzáférés érdekében
            http://www.mek.iif.hu/egyesulet/diglibnap/boai.htm

A MEK-L lista archívuma
            http://listserv.iif.hu/archives/mek-l.html

 


Vissza a rendezvény címlapjára