BESZÁMOLÓ
a 2007. évi ISZT támogatás felhasználásáról


Budapest, 2008. április 11.


Az alábbi dokumentum a MEK Egyesület 2007. évben az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától tartalmi szolgáltatásai fejlesztésére kapott támogatás felhasználását tartalmazza. A kapott támogatást a 2007. évi javaslataink alapján használtuk fel.

A Hungarológiai Alapkönyvtár további bővítése

A támogatás jelentős részét ez alkalommal is a Hungarológiai Alapkönyvtár további digitalizálására fordítottuk. A munka keretében részint szakirodalmi műveket, részint más fontos, népszerű irodalmi műveket digitalizáltunk. Fontos matematikatörténeti (Sain Márton: Nincs királyi út!) és néprajzi kézikönyvek mellett a Magyar történeti életrajzok teljes sorozatát (57 cím) valamint hadtörténelmi levéltári kiadványokkal bővítettük az állományunkat.

A szakirodalmi anyagokon kívül számos (44 könyv) klasszikus magyar irodalmi anyaggal bővült az állomány (pl. Benedek Elek, Csáth Géza, Eötvös József, Gvadányi József, Kemény Zsigmond, Kosztolányi Dezső műveivel).

Magyar Nyelvemlékek szakirodalmának digitalizálása

Magyar Nyelvemléknek nevezzük a legelső magyar írásbeli emléktől kb. a XVI. század első feléig keletkezett hosszabb, összefüggő magyar nyelvű szövegeket, kódexeket. Az MTA nyelvtudományi Intézettel együttműködve digitalizáltuk néhány nyelvemlékünk betűhű olvasatát és latin megfelelőjét.

A "Szent Margit élete" című kiadvány esetében a szerkesztők segítségével az elektronikus változatot egy hibajegyzékkel is kiegészítettük, amely a nyomtatott kiadásban bennmaradt hibákat sorolja fel.

Évfordulók számára könyvek digitalizálása

Néhány könyvet digitalizáltattunk a Nyugat 100 éves évfordulójának kapcsán, amelyek az ősszel elindult Nyugat honlapon (http://www.oszk.hu) is megtalálhatóak.

Hírlapok digitalizálása

A könyvek digitalizálása mellett tovább folytattuk a történeti magyar sajtó digitalizálását is.

Elkezdtük a terveinkben szereplő Borsszem Jankó (1868-1938) folyóirat 10 évfolyamának digitalizálását. Polgári élclap, a Deák-párt egyik lapja volt, a legjelentősebb és legolvasottabb élclap és egyben meghatározó közéleti orgánum a 19. második felében.

Ugyancsak elkezdtük a hollandiai Mikes International szervezettel együttműködve a Szellem és Élet filozófiai folyóirat 9 évfolyamának (1936-1944) digitalizálását.

Országos Erdészeti Egyesület tervezi a több mint 140 éve folyamatosan megjelenő Erdőszeti Lapok teljes állományának digitalizálását. A projektben a szakmai tanácsadáson túl vállaltuk mintának egy évfolyam digitalizálását is.

Digitalizáltuk a reformkor egyik fontos mezőgazdasági folyóiratának, a Természet-nek összes számát (1838. 52 szám).

Hangoskönyvek

2007-ben is sikerült tovább bővítenünk a hangoskönyveink állományát, végül továbbra is a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségének segítségével.

Képadatbázis fejlesztése, gyarapítása

Jelen támogatásból továbbfejlesztettük képadatbázisunkat. Elkészült az egyes képgyűjtemények önálló böngésző felülete, egy részletes keresőfelület, az újdonságok listája, egy angol nyelvű felület, vendégkönyvi alkalmazás. A szolgáltatás biztonsága érdekében egy tükörszervert is üzembehelyeztünk a NIIF segítségével.

Folytattuk az adatbázis feltöltését is, a rekordállomány jelenleg közel 3000 tétel. Az adatbázisba a hódmezővásárhelyi városi könyvtárból, a miskolci megyei könyvtárból kerültek képeslapok, valamint a nagyváradi római katolikus püspökség, székeskáptalan, papnevelde, nagy- és kisprépostság és a nagyváradi görög katolikus püspökség térképei. Kísérletképpen digitális fotók archiválását is elkezdtük, szegedi kollégánk emlékének megőrzésére, Bakonyi Géza művészi fotóinak egy kiállításnyi anyagát is feldolgoztuk. Folyamatosan feldolgozzuk a képadatbázisba a MEK-be érkezett könyvek önállóan is visszakeresésre érdemes, értékes képanyagát. Eddig a Pallas Lexikon valamint a Nagy Képes Világtörténet képeit dolgoztuk fel: http://keptar.oszk.hu és http://keptar.niif.hu

Webauditálás

A támogatás segítségével tovább folytattuk a MEK auditálását. A MEK forgalma ismét jelentősen megnőtt a tavalyihoz képest. Az elmúlt hónapban az összes eddigi látogatást is felülmúlta az érdeklődők száma, a hétvégéket leszámítva a napi látogatók száma eléri, sőt meghaladja a napi 60-65.000 főt.

***

A fentieket összefoglalva; az ISZT támogatással az elmúlt időszakban is jelentős, hasznos közhasznú tartalomfejlesztést sikerült teljesíteni. Ez kétségtelen előnnyel járhat az internet használók táborának bővítéséhez, a digitális írástudatlanság csökkentéséhez. Olvasói visszajelzéseink alapján egyértelmű, hogy az általános és középiskolai diákok rendszeres használói a szolgáltatásainknak. Ugyanakkor lassan, de az idősebb korosztály is megtanulja a hálózat használatát, számukra egy gyermekkori emlékből visszaköszönő regény vagy vers nagyobb vonzerőt jelenthet, mint egy online játék vagy csevegő fórum. Tartalmaink biztos felhasználói a határon túli magyarok vagy a magyar kultúra iránt érdeklődők. Ott, ahol a nyomtatott irodalom beszerzése gondot jelent, az elektronikus szöveg még nagyobb jelentőséggel, hasznossággal bír. Hasonló módon kiemelkedő jelentőségű az elektronikus szövegek szolgáltatása a vakok, látássérültek között. Nekik a nyomtatott irodalom nem alternatíva, egy-egy műhöz való hozzáférésnek sokszor egyetlen lehetséges módja, ha az digitálisan elérhető. A fentieket igazolják webhasználati statisztikáink, az évről évre jelentősen növekvő felhasználói létszám.

A támogatásnak köszönhetően már nemcsak a MEK könyvállományát sikerült jelentősen bővítenünk, de az EPA digitalizált folyóiratait valamint Képarchívumunk képállományát is. Így már mindhárom szolgáltatásunk sokat köszönhet ennek a támogatásnak.

Állományunk dinamikus bővülésének köszönhető, hogy nemcsak a Nemzeti Digitális Adattárhoz tudtunk elsőként csatlakozni, de komoly esélye van, hogy az ősszel elinduló Európai Digitális Könyvtárban (EDL) is már ott lesznek digitális gyűjteményeink, a magyar kulturális örökség leíró adatai.

Moldován István
MEK Egyesület
ügyvezető elnök

 

Függelék:

Hungarológiai Alapkönyvtár bővítése

Szakkönyvek, kézikönyvek

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék - Archaikus népi imádságok http://mek.oszk.hu/05200/05255
Sain Márton: Nincs királyi út! - Matematikatörténet
http://mek.oszk.hu/05000/05052

Magyar történeti életrajzok:

Acsády Ignácz: Széchy Mária 1610-1679 http://mek.oszk.hu/05700/05776
Áldásy Antal: Alsáni Bálint 13??-1408
http://mek.oszk.hu/05600/05623
Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre 1657-1705
http://mek.oszk.hu/05600/05641
Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferencz 1535-1577
http://mek.oszk.hu/05600/05658
Berzeviczy Albert: Beatrix királyné 1457-1508
http://mek.oszk.hu/05800/05825
Bodnár István - Gárdonyi Albert: Bezerédj István 1796-1856
http://mek.oszk.hu/05800/05830
Császár Elemér: Ányos Pál 1756-1784
http://mek.oszk.hu/05600/05664
Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna 1582-1632
http://mek.oszk.hu/05600/05619
Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál 1621-1679
http://mek.oszk.hu/05600/05699
Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós 1794-1865
http://mek.oszk.hu/05800/05804
Dézsi Lajos: Misztótfalusi Kis Miklós 1650-1702
http://mek.oszk.hu/05600/05638
Dézsi Lajos: Pápai Páriz Ferencz 1649-1716
http://mek.oszk.hu/05600/05604
Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert 1574-1633
http://mek.oszk.hu/05600/05617
Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén 1505?-1556
http://mek.oszk.hu/05700/05765
Erdélyi Pál: Balassa Bálint 1551-1594
http://mek.oszk.hu/05700/05728
Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 1813-1871
http://mek.oszk.hu/05700/05708
Ferenczi Zoltán: Rimay János 1573-1631
http://mek.oszk.hu/05700/05769
Fest Aladár: Báró Dévay Pál altábornagy 1735-1800
http://mek.oszk.hu/05700/05797
Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete 14
42-1521 http://mek.oszk.hu/05700/05734
Fraknói Vilmos: Pázmány Péter 1570-1637
http://mek.oszk.hu/05700/05742
Fraknói Vilmos: Széchényi Ferencz 1754-1820
http://mek.oszk.hu/05400/05481
Fraknói Vilmos: Werbőczi István 1458-1541
http://mek.oszk.hu/05700/05752
Gindely Antal - Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara 1580-1629
http://mek.oszk.hu/05600/05637
Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina 1604-1641
http://mek.oszk.hu/05600/05698
Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos 1480-1534
http://mek.oszk.hu/05700/05721
Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621
http://mek.oszk.hu/05600/05613
Majláth Béla: Maylád István 1502-1550
http://mek.oszk.hu/05600/05689
Marczali Henrik: Mária Terézia 1717-1780
http://mek.oszk.hu/05700/05755
Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz 1676-1735
http://mek.oszk.hu/05800/05832
Márki Sándor: Dósa György 1470-1514
http://mek.oszk.hu/05800/05803
Márki Sándor: Horváth Mihály 1809-1878
http://mek.oszk.hu/05700/05790
Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja 1370-1395
http://mek.oszk.hu/05700/05724
Meller Simon: Ferenczy István 1792-1856
http://mek.oszk.hu/05600/05644
Merényi Lajos: Herczeg Esterházy Pál nádor 1635-1713
http://mek.oszk.hu/05600/05649
Mika Sándor: Weiss Mihály 1569-1612
http://mek.oszk.hu/05600/05661
Morvay Győző: Galánthai gróf Fekete János 1741-1803
http://mek.oszk.hu/05700/05768
Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje 1505-1558
http://mek.oszk.hu/05800/05824
Pór Antal: Keszei Miklós 13??-1366
http://mek.oszk.hu/05600/05622
Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382
http://mek.oszk.hu/05800/05827
Pór Antal: Trencsényi Csák Máté 1260-1321
http://mek.oszk.hu/05500/05587
Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János 1473-1504
http://mek.oszk.hu/05700/05789
Szabó Károly: Kun László 1272-1290
http://mek.oszk.hu/05600/05600
Szádeczky Lajos: Kornyáti Békés Gáspár 1520-1579
http://mek.oszk.hu/05600/05691
Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas kanczellár 1576-1594
http://mek.oszk.hu/05600/05626
Széchy Károly: Gróf Gvadányi József 1725-1801
http://mek.oszk.hu/05700/05771
Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664
http://mek.oszk.hu/05800/05842
Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652
http://mek.oszk.hu/05700/05707
Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1593-1648
http://mek.oszk.hu/05700/05745
Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György 1621-1660
http://mek.oszk.hu/05700/05756
Szinnyei Ferenc: Bacsányi János 1763-1845
http://mek.oszk.hu/05700/05729
Thallóczi Lajos: Csömöri báró Zay Ferencz 1505-1570
http://mek.oszk.hu/05700/05723
Tóth-Szabó Pál: Szatmári György primás 1457-1524
http://mek.oszk.hu/05600/05660
Veress Endre: Berzeviczy Márton erdélyi kanczellár 1538-1596
http://mek.oszk.hu/05700/05763
Veress Endre: Izabella királyné 1519-1559
http://mek.oszk.hu/05800/05808
Veress Endre: Zalánkeményi Kakas István 1558-1603
http://mek.oszk.hu/05600/05652
Vértesy Jenő: Kölcsey Ferenc 1790-1838 http://mek.oszk.hu/05600/05657
Zichy Antal: Gróf Széchenyi István életrajza 1791-1860
http://mek.oszk.hu/05800/05836

Hadtörténelmi levéltári kiadványok:

Ad acta -A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2000 http://mek.oszk.hu/04800/04871
Ad acta - A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2003
http://mek.oszk.hu/04900/04928
Ad acta - A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2002
http://mek.oszk.hu/04900/04930
Ad acta - A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1999
http://mek.oszk.hu/04800/04870
Ad acta - A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2001
http://mek.oszk.hu/04800/04872
"Barátja, Kossuth" Forráskiadvány Kossuth Lajos Hadtörténelmi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban
őrzött irataiból http://mek.oszk.hu/05000/05065
A béketábor magyar hadserege - A magyar demokratikus hadsereg és a Magyar Néphadsereg Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból, 1945-1957
http://mek.oszk.hu/04900/04971
Bencze László: A Piave-front
http://mek.oszk.hu/05000/05005
Bencze László: Solferino
http://mek.oszk.hu/05000/05006
Bencze László: Uralkodók, főrangúak, katonák http://mek.oszk.hu/04900/04998
A cibakházi hídért 1849. január-márciusában folytatott harcok katonai irataiból
http://mek.oszk.hu/04900/04974
Gál Attila: Armis et litteris - A pécsi M. kir. Zrínyi Miklós honvéd gyalogsági hadapródiskola történetéből, 1898-1944
http://mek.oszk.hu/04900/04967
A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
http://mek.oszk.hu/04900/04995
Az IHNETOV munkanaplója - Vitéz Béldy Alajos vezérezredes Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból, 1941-1943
http://mek.oszk.hu/04900/04982
Kovács Zoltán András: A Waffen-SS Magyarországon
http://mek.oszk.hu/05000/05002
Major Jenő: Emléktöredékek - Visszaemlékezés az 1944. március és 1945. július közötti háborús eseményekre
http://mek.oszk.hu/04900/04975
Mária Terézia hadvezére - Hadik András Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratainak levéltári segédlete
http://mek.oszk.hu/05000/05066
Számvéber Norbert: Konrad 3 - Páncéloscsata Budapestért, 1945
http://mek.oszk.hu/05000/05069
Számvéber Norbert: Páncélosok a Tiszántúlon - Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében
http://mek.oszk.hu/05000/05068
Vargyai Gyula: A biatorbágyi merénylet - Merénylet a merénylet ellen
http://mek.oszk.hu/04900/04964
A török kor, a kuruc kor, a nemesi felkelés, a királyi magyar n
emesi testőrség iratainak levéltári segédlete http://mek.oszk.hu/05000/05001

Szépirodalom:

Ambrus Zoltán: A gyanú http://mek.oszk.hu/04500/04517
Ambrus Zoltán: Midas király
http://mek.oszk.hu/05200/05286
Ambrus Zoltán: A tóparti gyilkosság - Kisregények és válogatott elbeszélések
http://mek.oszk.hu/04900/04985
Babits
Mihály: Babits Mihály kisebb műfordításai http://mek.oszk.hu/04800/04827
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok
http://mek.oszk.hu/05200/05258
Babits Mihály: Halálfiai
http://mek.oszk.hu/05300/05361
Babits Mihály: Kártyavár ; Elza pilóta
http://mek.oszk.hu/04700/04777
Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 1. - A csodaszarvas
http://mek.oszk.hu/04800/04833
Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 2. - A fekete kisasszony
http://mek.oszk.hu/04800/04865
Benedek Elek: Magyar
mese- és mondavilág 3. - A tűzmadár http://mek.oszk.hu/04800/04873
Benedek Elek: A magyar nép multja és jelene
http://mek.oszk.hu/04800/04823
Csáth Géza: Egy e
lmebeteg nő naplója - Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya http://mek.oszk.hu/04600/04692
Csáth Géza: Kritikák, tanulmányok, cikkek
http://mek.oszk.hu/04900/04922
Csáth Géza: Válogatott novellák, drámák, jelenetek
http://mek.oszk.hu/04700/04784
Czuczor Gergely: Czuczor Gergely válogatott m
űvei http://mek.oszk.hu/04700/04768
Eötvös József: Levelek
http://mek.oszk.hu/05400/05480
Eötvös József: Magyarország 1514-ben
http://mek.oszk.hu/04700/04774
Eötvös József: A nővérek
[regény] ; Elbeszélések http://mek.oszk.hu/05000/05046
Eötvös József: Reform és hazafiság - Publicisztikai írások
http://mek.oszk.hu/05300/05343
Eötvös József: Vallomások és gondolatok
http://mek.oszk.hu/05200/05249
Erdélyi János: Erdélyi János válogatott művei
http://mek.oszk.hu/04900/04939
Faludi Ferenc: Fortuna szekerén okossan ülj
http://mek.oszk.hu/04800/04879
Gár
donyi Géza: Égre néző lélek Intelmek fiaimhoz http://mek.oszk.hu/04700/04754
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása ; Rontó Pál
http://mek.oszk.hu/04900/04923
Gyulai Pál: Gyulai Pál válogatott művei
http://mek.oszk.hu/04900/04968
Heltai Gáspár: Háló Válogatás Heltai Gáspár műveiből
http://mek.oszk.hu/04700/04745
Jósika Miklós: Emlékirat
http://mek.oszk.hu/04900/04984
Justh Zsigmond: A pénz legendája ; Gányó Julcsa ; Fuimus
http://mek.oszk.hu/05200/05269
Kaffka Margit: Az élet útján - Versek, cikkek, naplójegyzetek
http://mek.oszk.hu/05400/05475
Karinthy Frigyes: Görbe tükör 1. - Karcolatok, humoreszkek
http://mek.oszk.hu/04700/04788
Kemény Zsigmond: Férj és nő ; Ködképek a kedély láthatárán
http://mek.oszk.hu/04600/04642
Kemény Zsigmond: Gyulai Pál
http://mek.oszk.hu/05500/05510
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
http://mek.oszk.hu/04500/04538
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
http://mek.oszk.hu/04700/04772
Móra Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig
http://mek.oszk.hu/05300/05322
Móricz Zsigmond: Forr a bor
http://mek.oszk.hu/05000/05093
Móricz Zsigmond: A galamb papné
http://mek.oszk.hu/05100/05170
Móricz Zsigmond: Harmatos rózsa
http://mek.oszk.hu/05200/05261
Móricz Zsigmond: Jószerencsét
http://mek.oszk.hu/05300/05358
Móricz Zsigmond: Kerek Ferkó
http://mek.oszk.hu/05000/05074
Móricz Zsigmond: Sárarany
http://mek.oszk.hu/05000/05060
Szigli
geti Ede: Színművek http://mek.oszk.hu/05100/05183
Tömörkény István: Tömörkény István válogatott novellái
http://mek.oszk.hu/05300/05342
Török Gyula: A porban
http://mek.oszk.hu/05100/05104

Magyar Nyelvemlékek szakirodalmának digitalizálása

Birk-kódex, 1474 - Az emlék hasonmása, betűhű olvasata és latin megfelelője http://mek.oszk.hu/05000/05077
Domonkos-kódex, 1517 - A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel
http://mek.oszk.hu/05100/05162
Jókai-kódex - XIV-XV. század - A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője
http://mek.oszk.hu/05100/05163
Szent Margit élete, 1510 - A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel
http://mek.oszk.hu/05100/05166

Évfordulóhoz kapcsolódó könyvek

Kabdebó Lóránt: "A magyar költészet az én nyelvemen beszél" - A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében http://mek.oszk.hu/05400/05488
Sz
íj Rezső: A Nyugat és a könyvművészet http://mek.oszk.hu/05700/05774
Vita a Nyugatról
http://mek.oszk.hu/05700/05715

Sajtódigitalizálás

Borsszem Jankó (1869-) http://epa.oszk.hu/01300/01338
Szellem és Élet (1936-)
http://epa.oszk.hu/01300/01354
Erdőszeti lapok (1862-)
http://epa.oszk.hu/01100/01192
Természet (1838)
http://epa.oszk.hu/01300/01351
Sajtómúzeum
http://sajtomuzeum.oszk.hu

Hangoskönyvek állományának bővítése

Chesterton, Gilbert Keith: Páter Brown bölcsessége http://mek.oszk.hu/05000/05003
Jókai Anna: Ne féljetek
http://mek.oszk.hu/05300/05354
Juhász Gyula: Szakállszárító - Juhász Gyula füveskönyve
http://mek.oszk.hu/04700/04787
Karinthy Frigyes: Így írtok ti
http://mek.oszk.hu/04400/04481
Mikszáth Kálmán: A fekete város
http://mek.oszk.hu/05300/05312
Milton, John: A küzdő Sámson
http://mek.oszk.hu/04700/04771
Móricz Zsigmond: Betyár
http://mek.oszk.hu/05400/05486
A reformkor prózairodalma
http://mek.oszk.hu/05000/05004
Strindberg, August: Egyedül - Egy lélek fejlődése
http://mek.oszk.hu/05300/05313

Webauditálás

A MEK auditálása a Medián honlapján: http://webaudit.hu/object.8D7ED62D-1CED-4E84-BAD3-4944E7412406.ivy?session.folder=10136