VIRTUÁLIS KATALÓGUS
 

MANCI cikk-adatbázis

 

OLVASÓTERMI osztályozási rendszer

 

SZOLGÁLTATÁSOK

 
KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET A WEBEN
  PORTÁLOK
  PROJEKTEK, ADATBÁZISOK
  SEGÉDLETEK
  GYŰJTŐK, ANTIKVÁRIUMOK, MÚZEUMOK, EGYESÜLETEK
  KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
  KAPCSOLAT
 

 

BEVEZETŐ

Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutató tevékenységében kiemelt helyen áll állományának tudományos feltárása, illetve az ezzel kapcsolatos könyvtörténeti kutatómunka.

A könyvtár tervbe vette egy Európai Könyvtörténeti Központ megalapítását, amelynek legfontosabb céljai: a magyar és európai könyvtörténeti kutatások végzése és koordinálása, összehasonlító könyvtörténeti kutatásokban való részvétel, valamint bibliográfiai és állományfeltáró tevékenység. Céljainak megvalósításában együttműködést tervez más magyarországi és európai könyvtártörténeti műhelyekkel, szakmai közösségekkel.

A nemzeti könyvtár és a Európai Könyvtörténeti Központ szakmai tevékenységének támogatására, könyv- és könyvtártörténeti szakirodalommal való ellátására speciális gyűjteményt alakítottunk ki a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyűjtőkörének és szabadpolcos állományának kibővítésével.

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár már meglévő állományából, valamint az Országos Széchényi Könyvtár állományának idevágó részéből épül fel. A gyűjteményt kiegészíti az OSZK különgyűjteményi tárainak kézikönyvtáraiban elhelyezett szakirodalmi állomány. Külön értéket ad a gyűjteménynek az, hogy a közép- és kelet-európai országokkal fenntartott szoros kapcsolatok révén e térség könyvtörténeti szakirodalma nagyobb mértékben összegyűlt a magyar nemzeti könyvtárban, mint a hasonló nyugat-európai gyűjteményekben. Ez különösen alkalmassá teszi az összehasonlító kutatások támogatására.

Gyarapodásának legjelentősebb forrását azok az adományok jelentik, amelyeket nagyvonalú külföldi partnereinktől kapunk. Elsőként az Olasz Köztársaságot kell említeni, ahonnan már eddig is nagy számban kaptunk az itáliai könyvtörténetre vonatkozó kiadványokat. Más európai országok (pl. Belgium, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország ) hivatalai, kiadói és könyvtárai is nagy mennyiségű könyvet ajánlottak fel a gyűjtemény gyarapítására. A gyűjteményt vásárlás útján is bővítjük, a nemzeti könyvtár anyagi lehetőségeitől függően.

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény megalakulási idejének 2004. június 10. tekinthető, amikor az Olasz Kultuszminisztérium képviselője, Prof. Francesco Sicilia, a Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali főigazgatója ünnepélyesen átadta az Országos Széchényi Könyvtárnak a pármai Biblioteca Palatinában őrzött corvina (Diomede Carafa De institutione vivendi, G.G.III. 170.1654) digitális technikával készített hasonmását.

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény gyűjtőköre felöleli a tág értelemben vett könyvtörténetet. Bele tartozik az írásbeliség, a könyves kultúra története, a könyvtár- és könyvtárügy története:

 • írás, paleográfia, írástörténet
 • az íróanyagok, a papír, a papírgyártás története
 • a kéziratos könyv, a kódexek története
 • könyvnyomtatás, nyomdászattörténet
 • könyvművészet, illusztráció, könyvkötés és történetük
 • könyvkiadás, könyvkereskedelem és történetük
 • időszaki sajtó és története, újságírás
 • cenzúra és története
 • könyvtártörténet
 • a könyvtárügy és a könyvtártudomány története
 • olvasástörténet
 • könyvtárosok életrajza

A gyűjtőkörbe vágó kiadványoknak csak egy része kerül az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény szabadpolcos állományába. A teljes gyűjteményről való tájékozódást a nemzeti könyvtár online katalógusán belül kialakított virtuális katalógus segíti, amely "önálló" adatbázisként kiválasztható a NEKTÁR (LibriVision) adatbázisai közül.

vissza az oldal elejére

vissza a főoldalra

 
Országos Széchényi Könyvtár - Könyvtári Intézet - Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár - Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény