Dinamikus Cselekvési Terv
(Dynamic Action Plan)

TERVEZET

Fordította: Szalóki Gabriella


Keretprogram, amely a digitalizálás európai szintű összehangolásában konkrét feladatokat és elérendő eredményeket fogalmaz meg 2005-2006 folyamán. A dokumentum a digitalizálást a legszélesebb értelemben definiálja. Az együttműködés nagyfokú ellenőrzési folyamatot és állandó visszacsatolást igényel. A hatékonyabb munka érdekében fontos az európai K+F (Kutatás + Fejlesztés) programokkal való kapcsolatteremtés.

A Lundi Alapelvek közül az alábbi értékeket továbbra is támogatni kívánjuk:

A cselekvési terv 4 fő tevékenységi területet jelöl meg:

 1. A felhasználó és a digitális tartalom
 2. Gazdasági fenntarthatóság
 3. Technológiai fejlődés és eszközök
 4. A digitális tartalmak megőrzése


1. A felhasználó és a digitális tartalom

Célkitűzések:

A digitális tartalmak előállításának középpontjában a felhasználók igényei és képességei álljanak. A cselekvési terv minden felhasználónak biztosítani kívánja a jogot a digitális kulturális örökséghez - nemtől, végzettségtől, társadalmi helyzettől, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül, összhangban a szerzők és tulajdonosok jogainak védelmével.

Alapelvek:

A jövőben a hálózati kulturális információkat egységes környezetnek fogjuk fel, ezért az elszigetelt erőforrások és széttagolt hozzáférés hosszú távon elfogadhatatlanok lesznek. Szüntelenül kérdéseket kell feltenni ahhoz, hogy megismerhessük a felhasználók viszonyát technológiai környezethez általában, illetve kifejezetten a hálózati digitális örökséghez.

Az átláthatóságnak, a származási helynek és a hitelességnek több figyelmet kell szentelnünk.

Javasolt tevékenységek:

 1. A digitalizálás ösztönzése a felhasználói csoportok és a tartalmak tulajdonosai közötti konszenzus kialakításán keresztül.
 2. Egyszerű ellenőrző folyamat kezdeményezése - információgyűjtés a felhasználókról a már kialakult csatornákon keresztül.
 3. Kiválasztási feltételek megfogalmazása a digitális gyűjtemények tartalmi kialakításához.
 4. A kulturális szektor szerepének növelése az eLearning és eGovernment fejlődésének támogatásában.
 5. Szorosabb kötelékek kialakítása nemzetközi kulturális és oktatási szervezetekkel.


2. Gazdasági fenntarthatóság

Célkitűzések:

Fenntartható és folyamatosan növekvő európai digitális kulturális örökség létrehozása.

Alapelvek:

A digitális tartalmak létrehozásának ösztönzése a kereskedelmi lehetőségek kihasználásával - a szerzői jogi szabályozás tiszteletben tartása mellett. A digitális jogkezelő rendszerek (DRM) használata növekszik, és egyre több eszköz található kifejezetten a kulturális és tudományos alkalmazásokra.

A jogi szabályozás megváltoztatása határozott lobbit vagy Európa Bizottság szintű képviseletet igényel.

Javasolt tevékenységek:

 1. Költségcsökkentési stratégiák kidolgozása.
 2. Előtanulmányok kidolgozása egy digitális megőrzést biztosító erős gazdasági alaphoz, amely a kulturális intézményeknek az egy nagy összegű támogatás helyett folyamatos költségvetést biztosít.
 3. A fenntartható üzleti modellek, elektronikus kereskedelmi alkalmazások és az állami bevételek megteremtését célzó lehetőségek terjesztése.
 4. A jogi keretek megteremtése, amely támogatná és hirdetné a digitális források közcélú felhasználását.
 5. Nyílt forrású közösség ösztönzése kulturális alkalmazások és szabad felhasználású modellek létrehozásában, melyek uniós szinten közös hivatkozásként szolgálhatnának.


3. Technológiai fejlődés és eszközök

Célkitűzések:

A technológiai fejlődés folyamatos követése, valamint szoros kapcsolatok kialakítása a kulturális közösségek, illetve a tudományos és K+F programok között.

Alapelvek:

A tudományos kutatás és az üzleti fejlesztések fejlődéshez vezetnek, de nemcsak a piacnak, hanem elsősorban a felhasználói igényeknek kellene irányítaniuk újítások irányát. A digitalizálásra kerülő tartalmak kiválasztása központi kérdés az európai digitális erőforrások kialakításában.

Javasolt tevékenységek:

 1. A technológiai fejlődések folyamatos követése - a már meglévő kezdeményezésekre lehet építeni.
 2. A technológiai fejlesztések elősegítése a kulturális, technológiai és felhasználói közösségektől, illetve a K+F programokból nyert ismeretek alapján.
 3. Közös irányelvek kidolgozása, melyeket a tagállamok kormányai végre tudnának hajtani.
 4. Műveleti modellek kialakítása a digitalizálásra és tárolásra - felhasználva a már meglévő NRG, MINERVA, IST kiadványokat.
 5. Technológiai képzési lehetőségek elősegítése.


4. A digitális tartalmak megőrzése

Célkitűzések:

A digitális erőforrások és szolgáltatások természete sérülékeny, még mindig nincs megfelelő stratégia a hosszú távú megőrzésükre. Nagy szükség lenne a digitális tartalmak megőrzésének európai szintű összehangolására - a megőrzési irányelvek előkészítése és a fejlesztés tekintetében.

Alapelvek:

A kulturális tartalmak folyamatos elérésének biztosítása megbízható erőforrásokat igényel. A hozzáférést biztosító szolgáltatások létrehozását és kezelését a szaktudásnak kell vezérelnie. Ezek a kérdések már szerepeltek a Firenze Agenda című dokumentumban. A megőrzés fenntartása egy gyorsan fejlődő környezetben jelentős gazdasági és politikai probléma.

A megőrzés nemcsak a kulturális szférát érinti, ezért megtervezése széleskörű konszenzust igényel más területekkel, ezen belül a gazdasági szektorral és az elektronikus kormányzattal. Ez nem pusztán technológiai, hanem szervezeti és szervezési kérdés.

Javasolt tevékenységek:

 1. A meglévő kezdeményezések vizsgálata - kapcsolatteremtés más uniós projektekkel.
 2. Konszenzusteremtés - az alapvető prioritások kijelölése és a kutatási feladatok meghatározása.
 3. Rugalmas irányelv-modellek kidolgozása a megőrzésre, melyeket a tagállamok kormányai végre tudnak hajtani.
 4. A Firenze Agenda és a Dinamikus Cselekvési Terv közötti összhang megteremtése.
 5. A támogatás hirdetése és a lehetőségek előmozdítása az audiovizuális archívumok számára.