A PULMAN DIGITAL GUIDELINES MAGYAR VÁLTOZATA:
DIGITÁLIS ÚTMUTATÓ KIEMELT FEJEZETEI
JAVÍTOTT, BŐVÍTETT KIADÁS

A PULMAN Digital Guidelines magyar változatának,
Digitális Útmutató kiemelt fejezeteit adjuk közre tanulmányozás és felhasználás végett.
Közkönyvtárakban dolgozó szakembereknek készült, de más könyvtárak érdeklődésére is számot tarthat.

Köszönettel fogadunk az anyagokkal kapcsolatos minden észrevételt, javaslatot, értékelést
Billédiné dr. Holló Ibolya Pulman koordinátor címére: bil7603@ella.hu

Bevezetés
1. rész: Szociálpolitikai irányelvek
Társadalmi felzárkóztatás
Az állampolgárok részvétele a polgári önigazgatás új formáiban
Információ-hozzáférés és szolgáltatások a fizikailag és érzékszervileg, valamint a nyomtatott anyagok használata tekintetében fogyatékos emberek számára
Nyilvános könyvtári szolgáltatások gyermekek és iskolák számára
Közkönyvtári szolgáltatások a felnőttoktatás elősegítésére
Támogatás az üzleti és a gazdasági élet számára
Business információs szolgáltatások
Hozzáférés különböző kulturális tartalmakhoz
Hozzáférés a zenei és nem nyomtatott anyagokhoz
2. rész: Menedzselési útmutatók
Teljesítménymérés és értékelési eszközök
Finanszírozás és pénzügyi lehetőségek
Együttműködés és partnerségek
A szerzői jog által védett anyagokhoz való hozzájutás közérdek
Jogi kérdések kezelése technikai környezetben
3. rész: Technikai követelmények
Digitalizáció
Fejlesztések az integrált könyvtári rendszereknél
Multimédiás digitális szolgáltatások
Közvetítő csatornák
Forrásleírás, felfedezés és kikeresés
Szolgáltatások kialakítása
Soknyelvűség technikai kérdései

A teljes anyag word (doc) és tömörített (zip) formátumban is letölthető:
dgteljes.doc (3,67 MB) | dgteljes.zip (665 KB)

 

IST logó A PULMAN hálózatot az
Európai Bizottság IST Programja keretén belül támogatja

Mindenkori legfrissebb változat: http://www.ki.oszk.hu/pulman/dg/

Utolsó módosítás: 2003-10-18