A Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
2004. évi beszámolója


2004. év során a MEK Osztály fejlesztette szolgáltatásait és újakat indított, folytatta digitális gyűjteményeinek egyre üzemszerűbb gyarapítását és befejezett számos fejlesztési projektet. Az év elején egy kolléga elment - Tapolcai Ágnes - akinek a helyét ősszel sikerült betölteni, de az új munkatárs 2 hónap után alacsony fizetésre hivatkozva kilépett. Az év kiemelt feladatai közé tartoztak az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum teljes körű elindítása valamint a Hungarológiai Alapkönyvtár digitalizálási projektjének elkezdése az IHM támogatásával. A képdigitalizálással foglalkozó vonal is támogatást kapott egy új, 4 órás munkatárs - Török Máté - személyében.

Az Osztály létszáma 2004. december 31-én 6 fő 8 órás és 1 fő 4 órás munkatárs volt.


Folyamatos munkák:

MEK állománygyarapítás

2004. évi gyarapodás:      921 tétel

 

Ajándékozás

Saját készítés

Összes

Címtétel (db)

885

36

921

Érték (Ft)

4.425.000

40.000.000

44.425.000

2003. december 31-i állomány 1360 db. dokumentum
2004. december 31-i állomány 2186 db dokumentum

Az állománygyarapításunk nagyobb része ajándékozásnak tekinthető, önkéntes egyéni felajánlás ill. intézményes együttműködések révén.

Az ajándékba kapott elektronikus könyvek értékét az OSZK állománygyarapodási statisztikájával egyeztetve a nyomtatott könyvek átlagára alapján 5000 Ft / könyv alapján kalkuláltuk. A saját készítésű címtételek értékét az előállítás (digitalizálás) költségei alapján határoztuk meg (Hungarológiai Alapkönyvtár).


Látogatók száma 2004-ben:

MEK 2.0 központi szerver: 2.437.855

(Közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, fél órán belül egy számítógépről érkezett, feltehetően emberi felhasználóink száma. A tényleges felhasználás ennél jóval nagyobb lehet, az intézményi ideiglenes tárolók, proxy szerverek miatt.)

A MEK a központi - OSZK - szerveren kívül az alábbi tükörszerverekkel, másolatokkal rendelkezik:

- Erdély - http://www.mek.ro
- Szlovákia - http://www.mek.sk
- Vajdaság - http://www.tlkk.org
- NIIF - http://mek2.niif.hu

A tükörszerverek forgalma összesítve megközelítőleg 60.000 fő volt 2004-ben.


EPA állománygyarapítás

2004. december 31-i állomány

helyben archivált folyóiratok

52 cím

4500 füzet

teljes katalógus

347 cím

 


Látogatók száma 2004 12. 31-ig:

EPA 372.003


Az állománygyarapodás az alábbi forrásokból történt:


Digitális kép munkacsoport tevékenysége

A. Gyarapítás

Az állomány gyarapítás forrásai[1]

  1. helyi digitalizálás
  2. kiadói anyagok
  3. ajándéknak tekinthető anyagok

Tétel

Master kép

Országos Hírlap

1

8000

56-os röplapok

1000

1315

Képeslapok

2050

2700

Metszetek

300

300

Amade

1

18

CodGerm

1

9

Drakula

1

7

Elöször magyarul

4

250

Zrínyi

2

47

Ajándék

Röplapok

700

10000

Kisebb

10

200

Bábamesterség

1

580

Kiadó

Bod

1

400

Kiadó

Bod

1

204

Kiadó

Bod

1

205

Kiadó

Corvina (MTAK)

1

80

Ajándék

Corvina (MTAK)

1

8

Ajándék

Czwittinger

1

509

Kiadó

Csemegi-kódex

1

1560

Kiadó

Jogi füzetek

1

1200

Kiadó

Plutarch

1

480

Kiadó

Tripartitum

1

818

Kiadó

Balassi

1

171

Ajándék

Nyelvemlékek

50

4500

Apáczai

1

275

Összesen

4133

33836

Becsült érték[2]

20.300.000


Kiemelt feladatok:

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)

2004-ben elindítottuk az EPA teljes körű szolgáltatását. A kísérleti fázis után mind a távoli folyóiratok katalogizálása, mind az elektronikus folyóiratok archiválása üzemszerűen elindult. Folyóirat-szerkesztőségekkel együttműködve folyamatosan bővül az archívum. Az online folyóiratok mellett a szolgáltatásban csak itt található, digitalizált folyóiratok is találhatóak, ezenkívül szerkesztőségek elektronikus munkaváltozataiból is készítettünk már online változatot. (Pl. Magyar Könyvszemle, Hadtörténeti Közlemények). A hazai szak- és irodalmi folyóiratok mellett a gyűjteménybe egyre több határon túli magyar folyóirat kerül, együttműködő partnereinknek köszönhetően.

Az archivált folyóiratok cikkeiről az igencsak szűkös emberi erőforrásaink miatt nem készítünk metaadatokat. Együttműködést alakítottunk azonban ki a miskolci MATARKA szolgáltatással. Ennek köszönhetően a két szolgáltatás közös metszetében található magyar szakfolyóiratok cikkszinten kereshetőek az EPA adatbázisban, a MATARKA rendszerben pedig közvetlen link jelzi az EPA-ban archivált teljes szövegű cikkeket.

A folyóirat archiválás mellett jelentős munkaigénnyel bíró új feladat az online és digitalizált folyóiratok teljességre törekvő nyilvántartása. A 2 fős EPA csapat folyamatosan igyekszik felderíteni az Interneten megtalálható magyar időszaki kiadványokat, részletesen katalogizálni azokat, majd folyamatosan ellenőrzi, aktualizálja azok változó adatait. A távoli folyóiratok nyilvántartása során folyamatosan válogatják ki az archiválásra kiválasztott folyóiratokat, amelyek a folyóirat szerkesztőségekkel történő kapcsolatfelvétel, engedélyezés után kerülnek az EPA archívum részébe.

Ugyancsak folyamatos új munkaként jelentkezett az archivált, kurrens elektronikus időszaki kiadványok folyamatos érkeztetése, ellenőrzése, szükség esetén konvertálása. Az online (egyéb forrásból érkező) folyóirat füzet-állományokat az esetek többségében jelentősen át kell szerkeszteni, konvertálni, hogy megfeleljenek az EPA egységes szerkezetének valamint biztosítsuk a füzetek tartalmának hosszú távú megőrzését, olvashatóságát.

A Könyvtári Intézettel együttműködve az EPA keretében egy országos kérdőíves felmérést kezdeményeztünk. A kérdőívvel a közkönyvtári szférában digitalizált folyóiratok felmérését céloztuk meg, egyszerre nyilvántartani a már digitalizált, valamint felmérni a digitalizálni tervezett folyóiratok körét. https://epa.oszk.hu


Hungarológiai Alapkönyvtár Digitalizálási Program első lépcsője

Az IHM támogatásának köszönhetően elkezdtük a 2004. tavaszán megtervezett digitalizálási programot. A meglévő listából szakértőkkel egy szűkebb listát válogattattunk ki, amelyek digitalizálását a legfontosabbnak tartották és amelyekkel elkezdtük a program megvalósítását. A listában többségében régebbi, papíron megjelent művek szerepeltek, azonban egy 5 kötetes művet megkaptunk elektronikus formában a kiadótól (Babits), amelyet konvertálni kellett. Egy másik jelentős kiadvány egy 9 tételből álló CD-ROM sorozat volt, ahol a kiadót (Enciklopédia Humana Egyesületet) bíztuk meg, a CD-n található szöveges és képi állomány szükséges konvertálásával, online szolgáltatható HTML változat elkészítésével.

A digitalizálás munkafolyamatához XML technológiát alkalmaztunk. Az Empolis Magyarország céget kértük fel szakértőnek, akik segítettek a szükséges dokumentumleíró szerkezetek (DTD) és a megjelenítést biztosító sablonok (XSLT) elkészítésében, alkalmazásában. Az XML konvertálást TEI alapon, a digitalizálás nagyobb részét is kivitelező Arcanum Adatbázis Kft végezte. A projekt kapcsán kidolgozott XML alkalmazás révén többszintű tartalomjegyzékkel rendelkező, összetett, többkötetes szakkönyvek HTML-ben kezelhető szolgáltatását valósítottuk meg. https://mek.oszk.hu/hungalap


Új feladatok:

Helyi állomány digitalizálása

Az osztály munkájába szervesen beépült az OSZK helyi állományát digitalizáló projektek koordinálása, számos esetben ezek kivitelezése. Káldos János kollégánk és munkatársa több IHM-es projekt keretében végzik a régi képeslapok, röplapok, könyvek, egyéb dokumentumok többnyire képalapú digitalizálását, a képi alapanyag feldolgozását. A főként a különgyűjtemények állományába tartozó dokumentumok metaadatainak előállítása érdekében szoros együttműködést alakítottak ki számos tárral, különgyűjteménnyel, elősegítették azok számítógépes katalogizálásának elkezdését.


Vajdasági MEK tükrözés kialakítása

Az NIIF támogatásával valamint a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központtal együttműködve elindítottunk egy új határon túli tükörszervert - http://mek.tlkk.org.

Az együttműködés keretében segítünk a helyi digitalizálási projektekben, a vajdasági magyar művelődési központ pedig részt vesz az ottani magyar kiadványok elektronikus gyűjtésében.


Egyéb feladatok

Száz szép kép virtuális kiállítás

A MEK Egyesület által nyert IHM pályázat támogatásából és a "Képzőművészet Magyarországon" című honlap fejlesztőivel együttműködve elkezdtünk egy művészettörténeti szöveggyűjtemény kialakítását. Az összeállítás elsődleges célja, hogy szöveggyűjteményt kínáljon a művészettörténetet tanítók és tanulók számára, háttérinformációkat nyújtson egy-egy mű jobb megértéséhez, és egyben felhívja a figyelmet a klasszikus magyar képzőművészet legismertebb vagy éppen méltatlanul elfeledett alkotásaira. A pénzügyi források függvényében a gyűjtemény fejlesztése folyamatosan zajlik. https://mek.oszk.hu/kiallitas/keptar/


Thesaurus Hungaricus

Egy Széchényi terv program - Magyar írott és tárgyi emlékek Olaszországban - keretében az OSZK többek között olasz állami könyvtárak hungarika anyagának feltárásával is foglalkozik. Az olasz intézményektől összegyűjtött dokumentumokból Király Péter programozó készített egy kísérleti változatot Thesaurus Hungaricus címen, amely a MEK szerverén kapott ideiglenes otthont. https://mek.oszk.hu/cgi-bin/thesaurus/thes_sql.pl


Világhalló

A 2004-ben átadott VilágHalló rendszer segítségével az elektronikus könyveket online is felolvastathatják maguknak a vak illetve látáskorlátozott felhasználóink. A MEK "vakbarát" változatának honlapján (https://vmek.oszk.hu) megtalálható a jelenleg meghallgatható dokumentumok teljes listája. A fejlesztést "A magyarnyelvű beszédszintézis alkalmazásának szabványai, online szövegfelolvasás" IHM K+F ITEM 2002, valamint a "Vakok és csökkentlátók számára kialakított navigációs felület és letöltési formátumok a Magyar Elektronikus Könyvtárban" IHM-ITP-2/E 2002 című pályázatok keretében valósítottuk meg.

XML konverzió

Egy IHM-ITEM pályázat keretében, a Világhalló szolgáltatás számára elkezdtük - főként szépirodalmi - dokumentumaink XML konverzióját. Az XML változatok egyben alapul szolgálnak a későbbiekben elindítandó MS Reader - LIT formátum, e-book formátum konverziójának, amellyel az év folyamán folyamatosan kísérleteztünk.


Akadálymentes felület

A 2003-as IHM által pályázattal támogatott fejlesztés folytatásaként egy NIIF projekt keretében elkészült a MEK akadálymentes változatának 2.0-s változata. A fejlesztés mellett lefordíttattuk két W3C 2 nemzetközi WAI ajánlást és közzétettük a honlapunkon. Ezenkívül általános ajánlások készültek a projektek keretében akadálymentes honlapok tervezésére. https://vmek.oszk.hu


HEKTÁR

Az OSZK és az MTA SZTAKI közös kivitelezésében elkészültünk egy IHM-ITEM projekttel "Nyílt archívumi ajánlások alkalmazási hazai elektronikus könyvtárakban" címmel. A projekt keretében a MEK és más magyar digitális gyűjtemények váltak az OAI protokoll által lekérdezhetővé a Nemzeti Digitális Adattár koncepciója alapján. A fejlesztés eredményeként létrejött közös keresőfelület már elérhető és használható ezen a címen: http://hektar.sztaki.hu


Ipv6-os tükrözés

Megkezdődött a MEK 2.0 tükrözése az NIIF egyik szerverén a http://mek2.niif.hu címen. Az új másolat egyben az első hazai tartalomszolgáltatás a kiépítés alatt levő új, nagysebességű IPv6 hálózaton, melyen a MEK a http://mekipv6.niif.hu címen "látszik". A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program 1995 óta ad helyet az Elektronikus Könyvtár gyűjteményének, az NIIF támogatásával épült fel annak idején a MEK első szolgáltatása.


NDA katalógus

A MEK az első partnerek között csatlakozott a Nemzeti Digitális Adattár 2004. júniusában az NDA közös keresőszolgáltatásához. A MEK adatbázisához június elején került OAI-PMH illesztés, kiegészítés, amely a közös lekérdezést biztosítja. http://kereso.nda.hu


Új MEK szerver üzembeállítása

2003-ban pályázatból beszerzett, fejlesztési jelleggel üzembeállított új szerverre költöztettük át nyilvános szolgáltatásainkat 2004. nyarán. Mostantól az új, nagy teljesítményű szerver szolgálja ki mind a MEK, mind az EPA szolgáltatásait.


Országos Hírlap digitalizálása

Ősztől az EPA archívuma szolgáltatja az OSZK 24. óra digitalizálási pályázatának eredményeként elkészült, 19. századi Országos Hírlap 3 teljes évfolyamának állományát. A projekt kapcsán kidolgozásra került a nagytömegű dokumentumok képi digitalizálásának és szöveges felismerésének, valamint ennek alkalmas online szolgáltatás technológiája PDF alapon. https://epa.oszk.hu/00200/00200/ohsite/


Kultúra.hu portál együttműködés

A NKÖM 2004. szeptemberében indult kulturális portáljába egy együttműködés keretében integráltuk a MEK metaadatait és "e-book kereső" néven kereshetőek digitális kiadványaink. Hasonló együttműködésen dolgozunk az EPA-ban archivált folyóiratok keresésének beépítésén is a Kultúra.hu portálba.


eleMEK fejlesztése

NIIF támogatással a MEK Egyesület elkészítette a MEK fejlesztési tapasztalatai alapján az eleMEK nevű új, ingyenesen terjeszthető könyvtári programot, amely célzottan elektronikus dokumentumok katalogizálására és szolgáltatására lett kifejlesztve. A GNU licence alapján terjesztett program teszt és letölthető változata az NIIF szerverén található. https://elemek.oszk.hu


MinervaPlus projektben való részvétel

Az osztály munkatársai aktívan részt vettek a MinervaPlus projektben, amely a nemzetközi digitalizálási tevékenységek összehangolását tűzte ki célul. A projekt magyarországi képviselője az OSZK. A MEK szerveren kapott hely a magyar MINERVA honlap, amely az eredmények közzétételét, a folyamatos tájékoztatást van hivatva szolgálni - https://mek.oszk.hu/minerva

A MEK Irattárában megtalálhatóak a Lundi Alapelvek valamint a Cselekvési terv magyar fordításai. A projekt keretében ezenkivül más, fontos felhasználói kézikönyvek fordítása is megtörtént:

A MEK külső programozói biztosították a MINERVA többnyelvű kulturális honlapokkal kapcsolatos felmérés informatikai hátterét, a kitölthető űrlapokat, az eredmények összesítését.

MINERVA survey of multilingualism - https://mek.oszk.hu/minerva/survey/

A MEK munkatársai ősszel egy kétnapos digitalizálási módszertani rendezvényt szerveztek "Digitalizálás lépésről lépésre címmel" https://mek.oszk.hu/minerva/html/digkonf200411/index.htm


MEK 2.0 továbbfejlesztése

Az év során folyamatosan továbbfejlesztettük a MEK rendszerét, bővítettük szolgáltatásait.


Tématérkép

Egy IHM-ITEM projekt eredményeként egy K42 tématérkép (topic map) alkalmazást installáltunk és két könyvtári alkalmazást fejlesztettünk ki. A szállító cég technikai problémái miatt az év során a végleges szolgáltatást nem, csak egy demo változatot tudtunk beindítani az irodalmi tématérképből - https://mek.oszk.hu:8181/itm


Határon túli együttműködés - Erdélyi Közös Katalógus

Ősszel munkatársainkat meghívták a MEK Egyesület pályázata keretében a kolozsvári Erdélyi Magyar Tudományos Műszaki Társaság székházában kialakított digitalizáló műhely ünnepélyes megnyitására. A rendezvény második felében a régóta tervezett Kolozsvári Virtuális Könyvtári Katalógus terveiről tartottak megbeszélést az erdélyi kollégák. A MEK hazai kapcsolatai révén (MOKKA, IHM) sikerült hatékonyan előrelendíteni a tervezett közös katalógust, újra elkezdték a tárgyalásokat és folyamatosan együttműködnek egy tervezett, a magyar rendszerhez is kapcsolódó erdélyi magyar közös katalógus kialakításán (EKKA).


MVGYOSZ hangoskönyvek

Az NIIF támogatásával MEK Egyesület együttműködést alakított ki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségével azzal a céllal, hogy kísérleti jelleggel elkezdje a Szövegség hangoskönyveinek online szolgáltatását. Az év vége felé felkerültek az első digitális hangoskönyvek, amely felhasználók nagy érdeklődésével találkoztak. https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&cim=mvgyosz

 

Konferenciák, előadások

Moldován István: Minerva projekt és digitalizálási tapasztalatok
2004. december 14. - Budapest, III. NDA Konferencia

Moldován István: A digitalizálás helyzete - nyilvántartások és koordináció
2004. november 10-11. - Budapest, OSZK: MINERVAPlus projekt workshop, "Digitalizálás lépésről lépésre"

Renkecz Anita: Időszaki kiadvány és az elektronikus forma
2004. november 10-11. - Budapest, OSZK: MINERVAPlus projekt workshop, "Digitalizálás lépésről lépésre"

Drótos László: Elektronikus könyvtárak kialakítása
2004. november 10-11. - Budapest, OSZK: MINERVAPlus projekt workshop, "Digitalizálás lépésről lépésre"

Káldos János: Az állóképekre vonatkozó metaadatok
2004. november 10-11. - Budapest, OSZK: MINERVAPlus projekt workshop, "Digitalizálás lépésről lépésre"

Török Máté: Digitalizált képek feldolgozása, a digitalizált könyvek publikálásának egy lehetséges, gyors és hatékony módja
2004. november 10-11. - Budapest, OSZK: MINERVAPlus projekt workshop, "Digitalizálás lépésről lépésre"

Káldos János: Bevezetés a digitalizálásba
2004. november 10-11. - Budapest, OSZK: MINERVAPlus projekt workshop, "Digitalizálás lépésről lépésre"

Moldován István: A digitális megőrzés problémái : A MEK mint esettanulmány
2004. november 8-9. - Budapest, DAT 2004 konferencia

Moldován István: A digitalizálás, az EPA, az NDA helyzete és a lehetséges együttműködés körvonalai
Dobogókő, 2004. november 3. IKSZ Megyei Könyvtári Tagoza

Renkecz Anita: Elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása és archiválása
2004. szeptember 14. - Budapest, NDA Café

Drótos László, Perlaki Attila: Moduláris könyvtári rendszer elektronikus dokumentumgyűjtemények kezeléséhez: az eleMEK projekt
2004. szeptember 14. - Budapest, NDA Café

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár határon túli kapcsolatairól és tevékenységéről
2004. szeptember 9-12. - Elspeet, Hollandia, 45. Mikes Tanulmányi Napok

Drótos László: A Magyar Elektronikus Könyvtárról
2004. augusztus 18. - Debrecen, Ady Endre Akadémia

Drótos László: Az elektronikus publikálástól az elektronikus könyvtárakig
2004. július 14-16. - Szolnok, Helyismeret - Digitalizálás - Európai Unió, MKE Helyismereti Könyvtárosok XI. Országos Tanácskozás

Moldován István : A digitalizációs munkák összehangolása az Európai Unióban. A MINERVAPLUS projekt.
2004. július 14-16. - Szolnok, Helyismeret - Digitalizálás - Európai Unió, MKE Helyismereti Könyvtárosok XI. Országos Tanácskozás

Csáki Zoltán: Elektronikus időszaki és integrálódó kiadványok archiválása és nyilvántartása: EPA 2.
2004. május 21-22. - Budapest, BME-MOKK: Szétfolyóirat - a folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből

Csáki Zoltán: Elektronikus Periodika Archívum
2004. május 10-11. - Kiskunmajsa, a Publika Magyar Könyvtári Kör és a Városi Könyvtár workshop-ja

Káldos János: Képek - metaadatok
2004. április 5-7. - Networkshop 2004, Győr

Csáki Zoltán, Renkecz Anita: Elektronikus folyóiratok archiválása és nyilvántartása: EPA 2.0
2004. április 5-7. - Networkshop 2004, Győr

Góczán Andrea, Simon András: A Magyar Elektronikus Könyvtár metaadat-szolgáltatása...
2004. április 5-7. - Networkshop 2004, Győr

Moldován István: 10 éves a Magyar Elektronikus Könyvtár
2004. április 5-7. - Networkshop 2004, Győr

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár új szolgáltatásai és működése
2004. április 1. - Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár "Könyvtárak online szolgáltatásai" CSMKE-rendezvény

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár új szolgáltatásai és működése
2004. március 29. - Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, szakmai nap


Cikkek, rádióinterjúk

Moldován Istvánnal Klasszikusok az interneten címmel
Műsorvezető: Lengyel Anna
= Kossuth Rádió, 2004. november 26.

Riport a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal a Magyar Elektronikus Könyvtár fennállásának 10. évfordulója alkalmából
Műsorvezető: Szilágyi Árpád
= Digitális, Kossuth Rádió, 2004. november 24.

Drótos László: Az elektronikus publikálástól az elektronikus könyvtárakig
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2004. 9. sz., 20-24. p.

Drótos László, Moldován István: Tíz éves az ország első elektronikus könyvtára
= Könyvtári Figyelő, 2004. 4. sz. 801-807. p.

Nedbál Miklós: Átfogó virtuális tárlat nyílt a neten
= Magyar Nemzet, 2004. március 29.

Riport a Kossuth Rádió Digitális műsorában Krén Emillel és Moldován Istvánnal a Képzőművészet Magyarországon weboldalról, amely a közelmúltban újult meg a MEK Egyesület által nyert IHM pályázat támogatásával
Műsorvezető: Elek László
= Digitális, Kossuth Rádió, 2004. március 24.

Milhofer Tamás: Az irodalom hálóra megy - Képtár, folyóirat archívum, külön oldal a hátrányos helyzetűek számára. Ez csak néhány példa a MEK tavaly elkezdett projektjei közül
= Számítástechnika, 2004. március 23.

Most már a látássérültek számára is megnyílt a Magyar Elektronikus Könyvtár
= Szabadság, Kolozsvári közéleti napilap, 2004. március 15.

Tapolcai Ágnes: A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) "vakbarát" felülete
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2004. 5. szám, 40-45. p.

Tapolcai Ágnes - Kojnok Krisztina: A Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai látássérült felhasználók számára és az XML-formátum szerepe
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2004. 2. szám, 11-15. p.

Moldován István: MINERVA Plus-projekt találkozó Budapesten
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2004. 3. szám, 27-30. p.

Riport a Kossuth Rádió Gondolat-jel műsorában Ádám Katalinnal és Moldován Istvánnal a Világhalló programról, melynek segítségével a MEK szövegei online felolvastathatók.
Műsorvezető: Elek László
Kossuth Rádió, 2004. március 3.

Riport a Kossuth Rádió Tér-Idő műsorában Vészi Ágnessel, a MEK-ben található Vészi Endre-honlap szerkesztőjével, a szerző lányával.
Kossuth Rádió, 2004. március 2.

 

Oktatás

Káldos János: Digitalizálás I. A digitális objektumok típusai, a digitalizálás folyamata (3 óra előadás, 1 óra gyakorlat)
= Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
= Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Góczán Andrea: Könyvtár informatikai képzés, keresztféléves
= SZTE Budapesti Média Intézet

Drótos László - Góczán Andrea: "Európai Uniós hálózati információs források"
= Hallgatói Információs Központ, Budapesti Kommunikációs Főiskola, 2005. május 20-25.

Drótos László - Góczán Andrea - Moldován István: "Digitális dokumentumgyûjtemények kialakítása"
= INKA akkreditált 30 órás tanfolyam, 2004. május 17-20., november 29 - december 2.

Drótos László - Moldován István: "Internet használata könyvtári környezetben"
= INKA akkreditált 30 órás tanfolyam, 2004. március 8-11., október 11-14.

Budapest, 2005. február 21.

Moldován István
MEK osztályvezető


1. A felsorolásban nincsenek benne az IHM-ITP pályázat nyerteseinek kötelezően beadott anyagai.

2. Kb. 600 Ft/kép értékkel számolhatunk, amibe a digitalizálási és feldolgozási költségeket is beleértjük.