A Digitális Gyűjtemény Osztály
2009. évi beszámolója


2009-ben újabb munkaerővel gazdagodott az osztály Fucskó Anna személyében, aki főként a MEK számára érkezett digitális dokumentumok feldolgozásával foglalkozik. 2009. márciusában visszajött gyermekápolási szabadságról Góczán Andrea kolléganőnk, aki továbbra is a MEK katalogizálásával, később gyarapítással foglalkozik.

A fenti változásokkal az osztály létszáma 2009. december 31-én 16 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatárs volt.


Kiemelt feladatok:

Az év kiemelt feladatai közé tartozott a Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) projekt elindítása. Az országos projekt keretében 47 hazai könyvtári partnerrel együttműködve készült el az OSZK-ban egy központi képadatbázis, amely részben az OSZK, részben partnerkönyvtáraink digitalizált képi anyagát gyűjti és szolgáltatja.

Ezenkívül elindítottuk a Digitális Képarchívum nevű képadatbázisunkat is, amelybe az MDK gyűjtőkörébe nem tartozó digitális képeket gyűjtünk és szolgáltatunk, pl. online digitális fotókat, kéziratokat, könyvillusztrációkat.


Magyar Digitális Képkönyvtár -
http://www.kepkonyvtar.hu

A Képkönyvtár június 15-tel indult el, közel 50.000 képi dokumentumot tartalmazva. A fő rendszer Monguz Kft által fejlesztett Jadox digitális könyvtári alkalmazás. A központi adatbázis kiegészíti a Tesuji Magyarország Kft által fejlesztett Anacleto alkalmazás, amelynek segítségével egy metakereső szolgáltatást indítottunk el, amely más hazai és határon túli képadatbázisok egyidejű lekérdezését teszi lehetővé a MDK-val együtt. (http://www.kepkonyvtar.hu/metakereso).

A Magyar Tartalomipari Szövetség által idén 9. alkalommal megrendezett, a hazai online és a multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató eFestival versenyen a Képkönyvtár Felhasználóbarát Honlap 2009-2010 minősítést nyert.

A fejlesztés során számos szolgáltatással, Web 2.0-ás lehetőséggel gazdagodott az adatbázis:

2009-ben a Képkönyvtárnak 248 981 látogatója volt.

2009. december 31-én az állomány 59 569 dokumentum, ebből 15731 az OSZK-é, 43838 a partner könyvtárak állományába tartozó digitális dokumentum.


Digitális Képarchívum -
https://keptar.oszk.hu

2009-ben a főbb fejlesztési munkák befejezésével ugyancsak elindítottuk a - főként a MEK Egyesület által támogatott - Digitális Képarchívum szolgáltatás. Az MDK pályázat kapcsán a gyűjtőkör mentén alakítottuk ki a két képadatbázis munkamegosztását. Míg az MDK adatbázisba a partnerkönyvtárak és az OSZK állományában lévő, digitalizált képi dokumentumok kerülnek, addig a DKA gyűjti és szolgáltatja az egyéb forrásból származó digitálisan született vagy digitalizált képi dokumentumokat.

Az év során számos fejlesztéssel bővült a szolgáltatás:

2009-ben a Képarchívumnak 43 157 látogatója volt.

2009. december 31-én az adatbázisban 9013 db dokumentum volt elérhető.


Folyamatos munkák:

MEK állománygyarapítás, fejlesztés

2009. évi gyarapodás:          1153 tétel

 

Ajándékozás
(önkéntes felajánlás)

Összes

Címtétel (db)

1153

1153

Érték (Ft)

5.765.000

5.765.000

2008. december 31-i állomány         6502 db dokumentum
2009. december 31-i állomány         7655 db dokumentum

Az ajándékba kapott elektronikus könyvek értékét az OSZK állománygyarapodási statisztikájával egyeztetve a nyomtatott könyvek átlagára alapján 5000 Ft / könyv alapján kalkuláltuk.

Látogatók száma 2009-ben:      15 932 606 fő

A mek.oszk.hu valamint a mek.niif.hu forgalmi adatai alapján.

(Közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, fél órán belül egy számítógépről érkezett, feltehetően emberi felhasználóink száma. A tényleges felhasználás ennél jóval nagyobb lehet, az intézményi ideiglenes tárolók, proxy szerverek miatt. Az adat nem tartalmazza továbbá az év végén az NIIF tükröszerverre átirányított kérések számát).


EPA állománygyarapítás

2009. évi gyarapítás:

Archivált folyóiratok

49 cím

698 folyóiratév

4832 füzet

A teljes katalógusban

144 cím

   

2009. december 31-i állomány

1604 cím

   

Archivált folyóiratok száma:

253 cím

   

Archivált füzetek száma:

18990 db

   

Látogatók száma 2009-ben:       3 214 267 fő

Az epa.oszk.hu és az epa.niif.hu oldalak forgalma összesen.

EPA fejlesztések

 

Digitális gyűjtemény gyarapodása:

2009. évi gyarapítás:

Kép:

98 164

Digitális raktári egység:

1595

2009. december 31-i állomány:

1 104 529

Digitális raktári egység:

8376

Fejlesztések:

A nyár elején üzembe állt a Képkönyvtár projekt keretében beszerzett nagy teljesítményű tárolószerver. Ezen a digitális gyűjtemény két db 10 TB kapacitású mappát kapott, amelyre a nyártól kezdve elkezdtük átköltöztetni a különböző helyen tárolt digitális raktárt. Több mint 8000 raktári egységet (DMEK) és közel 10 TB-ot költöztettünk egy helyre. A megfelelő kapacitásnak köszönhetően újra elkezdtük szervezni a könyvtáron belül digitalizált dokumentumok módszeres archiválását.


Multimédia gyűjtemény gyarapodása:

A 2009. évre a multimédia gyűjteménnyel foglalkozó munkatársak száma 3 főre apadt, melyből egy kolléga a munkaidejének csupán egy részét tölti a szűkebb területen.

Gyászjelentések adatbázisa

A digitalizált gyűjtemény feldolgozása kétlépcsősre lett tervezve. Az első szakaszban a rendkívül fontos és nagy pontosságot igénylő név-kép társítás valósul meg. Ezen munka támogatására alakítottunk ki egy több felhasználót és a távoli munkát is támogató webes feldolgozó felületet. A kapcsolódó adatbázisba átemeltük a csoportunk által készített mikrofilmes adatbázisból származó családneveket (~75 ezer rekord), készítettünk egy utónév-szótárt (~4500 rekord), illetve a digitális gyászjelentés-gyűjteményből kinyertük a fájlok azonosításához és eléréséhez szükséges adatokat (~550 ezer rekord). Az alkalmazással való munka folyamatos.

Rlh-adatbázis

Résztvettünk az MTA-OSzK Res libraria Hungariae Kutatócsoport részeként működő 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhely munkájában is. A csoport levéltári dokumentumokról készít digitális felvételeket, amelyekhez részletes leírást csatolnak, összetett rendszerbe szervezik azokat. Erre a célra alakítottunk ki webes alkalmazást. A munka nagyobbik része már elkészült, de a támogatás folyamatos.

A fizikai hordozón megjelent (off-line) elektronikus dokumentumok kiadói nyilvántartásainak revíziója és egységesítése

A három ismert nagy nyilvántartás (OSZK - Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Igazgatóság, OSZK - Multimédia Gyűjtemény, Neumann-ház) kapcsolódó adatainak egyeztetését végeztük el, előkészítettük az adatok összefésülését és integrálását a könyvtár központi rendszerébe. A munkafolyamat végén 370 olyan kiadói adat állt elő, amely nem szerepelt az ISBN-iroda nyilvántartásaiban.

e-Tár

A webhely és a kapcsolódó háttér-adatbázisok üzemeltetése és karbantartása folyamatos. Az egyes adatbázisok folyamatosan frissülnek és új részekkel/adatokkal bővülnek

CD-hálózat

A jelenlegi rendszeren jelentősebb fejlesztések már nem történnek. Egy új rendszer kialakítása okán már csak a folyamatos üzemhez szükséges beavatkozásokat végezzük el, illetve a szolgáltatott tartalmakat frissítjük az új kiadásokkal.

Multimédia olvasóterem

Az olvasóterem üzemeltetésének átadása 2008 utolsó negyedévétől kezdve 2009 első negyedévének végéig folyamatosan zajlott. Ehhez folyamatosan együttműködtünk az informatikai igazgatóság és a tájékoztatási igazgatóság munkatársaival, megpróbáltuk zökkenőmentessé tenni az átállást.

Gyűjtemény-virtualizáció — állományvédelem és szolgáltatás-bővítés

Az off-line elektronikus gyűjtemény állományvédelméhez és szolgáltatásának fejlesztéshez kapcsolódó kutatások és fejlesztések 2009-ben jutottak el gyakorlati fázisba. Kialakítottuk azt a tárhelyet és struktúrát, amelyben a virtualizált állományt tároljuk, s megkezdődött a lemezkép-másolatok előállítása, a borítók és a nyomtatott mellékletek digitalizálása is. Elindultak azok a próbálkozások is, amelyek az eltárolt digitális másodpéldányok szolgáltatását célozzák meg, s ami nélkül nem lehet teljes a digitális megőrzés. Ennek keretein belül szoftverarchívumot és virtuális-gép raktárat állítottunk fel, s ezeket egységes és működő rendszerré próbáljuk szervezni.

A tesztek eredményeként 2009-ben 612 lemezkép (image) és 1756 digitalizált oldal készült el.

A munkában könyvtári gyakornokokat is bevontunk.

Állományi adatok

2009-ben 2492 új címmel gyarapodott a gyűjteményünk, így 14531-re bővült számuk. Mindez 4187 darabos tényleges gyarapodást jelent, s a teljes állomány már 26091 példányt számlál.

Az egyes hordozótípusokra tekintetében a gyűjtemény a következőket tartalmazza (2009-es gyarapodás/teljes állomány):

típus

2009

Teljes állomány

AC

28

516

CD

3538

19242

DVD

571

2737

FL31/2

50

2786

FL51/4

0

793

VHS

0

17

Összesen:

4187

26091


Egyéb feladatok:

EME projekt - https://epa.oszk.hu/eme/

Az osztály tevékeny részt vállalt az OSZK EME projektjéből. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 150 évfordulójára a Digitalizáló Műhely az Egyesület több mint 40.000 oldalnyi kiadványát digitalizálta. A raktári állományok-, a hiányok-, digitalizálás nyilvántartását már az osztályon végeztük. Továbbá a digitalizált alapanyag szolgáltatásra való előkészítése és a művek szolgáltatása (MEK, EPA keretein belül) is az osztályra hárul.

Gyászjelentés projekt

Az év során az EDK igazgatójának, mint projektvezető irányításával kezdődött el közel 600.000 digitalizált gyászjelentés szolgáltatásának kidolgozása. A tervezési és a szolgáltatás fejlesztési szakaszban a Különgyűjteményi és az Informatikai igazgatóság is részt vett. Az év során az osztály munkatársai dolgozták ki a szolgáltatás első lépését, a gyászjelentések nevekkel való összerendelését, a multimédia csoport által az E-tárban már kifejlesztett gyászjelentések adatbázisra alapozva. Az osztály többi tagja több hónapon keresztül készítette elő szolgáltatásra a hatalmas anyagot, elkészült a teljes állomány karakterfelismerése, valamint 2010 tavaszára a képek körbevágása, javítása, vízjelezése. A nyilvános szolgáltatás elindulása 2010 tavaszán várható.

Múzeumi projekt

Az NKA által támogatott múzeumi kiadványok digitalizálási projekt keretében az osztály 9 múzeum digitalizált kiadványait kapta meg a digitalizáló Arcanum Adatbázis Kft-től. A kiadványok, a jogi engedélyek függvényében, az év második felében folyamatosan kerültek szolgáltatásra a MEK és az EPA adatbázisokba.


Fejlesztések más OSZK-s osztályok számára:


Online tájékoztatás

Az Osztály munkatársai folyamatosan válaszolják meg mind a MEK, mind az EPA információs címére érkező kérdésekre, amelyek az állományra vagy a szolgáltatásra vonatkoznak. A MEK információs listájára átlag naponta 4-5 kérdés érkezik.


Egyebek:


Nemzetközi kapcsolatok:

Az Osztály egy munkatársa - Renkecz Anita - munkacsoport vezetőként részt vesz a projekt munkájában.Konferenciák, előadások

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár és az OSZK egyéb digitális gyűjteményeiről
2009. október. 21. - Debrecen
A Debreceni Egyetem Informatikai Karán rendezett 3. Informatikai Szakmai Napok

Dávid Adrienne: Magyar Digitális Képkönyvtár
2009. május 27. - Budapest
Adatbázis-építés, digitalizálás könyvtári és múzeumi környezetben - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár színházi és múzeumi együttműködései
2009. május 27. - Budapest
Adatbázis-építés, digitalizálás könyvtári és múzeumi környezetben - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Moldován István: Kereslet és kínálat e-book témában
2009. április 24. - Budapest
XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Moldován István: CACAO projekt - katalógusok, digitális könyvtárak lekérdezése saját nyelven
2009. április 15. - Szeged
Networkshop 2009


Cikkek, interjúk

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Kalendáriumok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 1. sz. 2009. p. 26-42.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Szervezetek
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 2. sz. 2009. p. 78-96.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Régi könyv és régi irodalom
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 3. sz. 2009. p. 123-140.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Hírgyűjtemények
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 8. sz. 2009. p. 378-392.

Drótos László - Kőrös Kata: Adattármustra: Levéltári iratok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 9. sz. 2009. p. 422-438.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Múzeumok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 10. sz. 2009. p. 475-490.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Könyvtári katalógusok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 2009.


Oktatás

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Drótos László - Moldován István: Személyes információmenedzsment
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Drótos László - Moldován István: Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama


Budapest, 2010. február 15.

Moldován István
osztályvezető